czwartek, 28 lutego 2019

PROGRAM REKOLEKCJI Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej


Brenna, 8 - 10 marca 2019r.
Ks. prałat Stanisław Noga - temat nauk rekolekcyjnych: "W mocy Bożego Ducha".

Piątek, dnia 8.03.2019r.

17.30 Przyjazd do Brennej.
18.00 Kolacja.
19.30 Początek rekolekcji w kaplicy:
  • Przybądź Duchu Stworzycielu...
  • Konferencja 1.
20.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu.
  • Modlitwa różańcowa.
  • Okazja do spowiedzi.
21.00 Błogosławieństwo sakramentalne.
  • Apel Jasnogórski.
Sobota, dnia 9.03.2019r.

  8.00 Jutrznia.
  8.30 Śniadanie.
  9.30 Konferencja 2.
11.00 Msza św. z homilią.
12.00 Obiad.
13.00 Posiedzenie Zarządu DIAK.
14.00 Droga Krzyżowa.
16.30 Konferencja 3.
18.00 Kolacja.
19.00 Konferencja 4.
20.00 Spotkanie przy kominku.
21.00 Apel Jasnogórski i błogosławieństwo sakramentalne.

Niedziela, dnia 10.03.2019r.

  8.30 Jutrznia (aula).
  9.00 Śniadanie.
10.00 Konferencja 5.
11.00 Msza święta na zakończenie rekolekcji.
12.00 Obiad.


 koszt rekolekcji w Brennej to 150 zł.

niedziela, 17 lutego 2019

KOMUNIKAT


KOMUNIKAT
              Zawiadamiamy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, że w dniu 23 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w salce katechetycznej parafii  p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach przy  ul. Mikołowskiej 32, odbędzie się wykład pani Marii Nowak – Pełnomocnika Wojewody Śląskiego do Spraw Rodziny – pt.: „Wartości chrześcijańskie w polskim parlamencie. Zakon Bożogrobców”. Pani Maria Nowak była posłanką na Sejm IV, V, VI, i VII kadencji.
Po wykładzie nastąpi rozdanie certyfikatów dla słuchaczy UTW, którzy brali czynny udział w ćwiczeniach praktycznych objętych projektem „Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej”.
Jerzy Karmański  - prezes DIAK