niedziela, 17 lutego 2019

KOMUNIKAT


KOMUNIKAT
              Zawiadamiamy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, że w dniu 23 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w salce katechetycznej parafii  p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach przy  ul. Mikołowskiej 32, odbędzie się wykład pani Marii Nowak – Pełnomocnika Wojewody Śląskiego do Spraw Rodziny – pt.: „Wartości chrześcijańskie w polskim parlamencie. Zakon Bożogrobców”. Pani Maria Nowak była posłanką na Sejm IV, V, VI, i VII kadencji.
Po wykładzie nastąpi rozdanie certyfikatów dla słuchaczy UTW, którzy brali czynny udział w ćwiczeniach praktycznych objętych projektem „Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej”.
Jerzy Karmański  - prezes DIAK