czwartek, 19 grudnia 2019

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego 2019

PROTOKÓŁ KOMISJI XIX ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU LITERACKIEGO organizowanego przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Katowicach w roku 2019

Komisja w składzie:
przewodniczący  
              – p. Jerzy Karmański
członkowie:   
                     -  p. Krystyna Florek    - p. Maria Rączka
                      
-Temat prac konkursowych:
„Oto Pięć Prawd Polaków spod Znaku Rodła ogłoszonych na Kongresie Związku Polaków w Niemczech w roku 1938:
1. Jesteśmy Polakami!
2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci!
3. Polak Polakowi bratem!
4. Co dzień Polak Narodowi służy!
5. Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle!
Rozważ, czy Pięć Prawd Polaka jest obecnie skutecznym drogowskazem do kształtowania postaw patriotycznych młodych Polaków.

Po sprawdzeniu wszystkich nadesłanych na etap archidiecezjalny prac Komisja przyznała uczestnikom konkursu następujące miejsca i wyróżnienia:
SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY I – IV
I miejsce: Milena Kołodziejczyk - Szkoła Podst. nr 2 im. Piastów Śląskich – Łaziska Górne – opiekun: mgr Brygida Kułach
II miejsce: Filip Orzoł – Szkoła Podstawowa nr 2 w Łaziskach Górnych
III miejsce: Kacper Łęgowiak – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Piastów Śląskich – Łaziska Górne – mgr Zofia Liczba
Wyróżnienie: Lena Podlasek – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Piastów Śląskich – Łaziska Górne
KLASY V – VIII
I miejsce z wyróżnieniem Prezesa DIAK:  Kinga Kotarba – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Imielin – mgr Małgorzata SzulcI miejsce: Małgorzata Mieszczakowska - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Imielin – mgr Gabriela Iwanek-Wilk 
II miejsce:  Agata Kozicka – Szkoła Podstawowa nr 1 – Bieruń – opiekun mgr Bożena Durkalec
III miejsceKarolina Gołek – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy – Kobiór – mgr Ewa Jakielaszek;
III miejsce: Kacper Sajur – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Szwedy – Łaziska Górne – mgr Maria Rubin
Wyróżnienie: Hanna Mulet – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich – Imielin – mgr Piotr Nosek
Wyróżnienie: Paulina Kozicka – Szkoła Podstawowa nr 1 - Bieruń

SZKOŁA  ŚREDNIA
I miejsce: Agnieszka Biarda – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II – Pawłowice – mgr Joanna Nawara
II miejsce: Natalia Urban – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II  - Pawłowice

III miejsce: Nina Mazur – Szkoła średnia - miejsce zamieszkania Kobiór

czwartek, 14 listopada 2019

Spotkanie formacyjne Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej w Tychach u Świętej Rodziny – 9 listopada 2019 r.Jesienne spotkanie formacyjne członków Rady DIAK odbyło się w tyskiej Parafii p.w. Świętej Rodziny, w której posługę proboszcza sprawuje ks. Adam Pukocz, a prezesem Parafialnego Oddziału AK jest pani Jolanta Moszyńska. Przybyli na spotkanie prezesi POAK-ów z terenu Archidiecezji Katowickiej zostali powitani przez ks. Proboszcza oraz naszego Asystenta ks. Krzysztofa Brachmańskiego. Spotkanie rozpoczęto uroczystą Eucharystią sprawowaną przez obydwu księży w intencji żyjących i zmarłych członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia. Homilię wygłosił miejscowy proboszcz ks. Adam Pukocz. W nawiązaniu do fragmentu czytanej Ewangelii /J 2,13 – 22/ stwierdził, że przeżywamy dziś piękne święto – rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej w Rzymie, która jest ważniejsza niż Bazylika św. Piotra, bo jest pierwszym kościołem katedralnym papieża. Bazylika św. Jana na Lateranie odegrała doniosłą rolę w historii chrześcijaństwa i jest uważana za Matkę wszystkich kościołów świata. To pierwszy na świecie kościół katolicki zbudowany Bogu. Kościół katolicki obchodząc tę rocznicę, chce wyrazić dziś swoją wdzięczność za wszystkie wzniesione świątynie. Tu kapłan podzielił się refleksją na temat świątyń, bazylik oglądanych w Rzymie podczas swojego ostatniego pobytu. Ileż wieloletniego wysiłku człowieka potrzeba było dla zbudowania tak okazałych świątyń…, jak mocne muszą być ich fundamenty, by te budowle trwały przez wieki ... Kapłan nawiązał do słów św. Pawła z I Listu do Koryntian, w którym jest mowa o tym, że przez Chrzest sami stajemy się świątynią Boga, której jedynym fundamentem jest Jezus Chrystus, a nie nasza wiedza czy talenty.  – Czy ten fundament nasz jest zawsze mocny? Bywa różnie, ale Akcja Katolicka, uważa kapłan,  jest mocnym fundamentem Kościoła, poprzez swoje zaangażowanie i trwanie w niezachwianej wierze. Dziś dla Kościoła bardzo ważne jest świadectwo świeckich. Nie wolno w tym działaniu zniechęcać się tym, że młodzi ludzie nie wstępują do Stowarzyszenia, a starsi odchodzą do Pana, bo nie ważna jest ilość członków AK, a ich jakość. W czasie naszych spotkań formacyjnych czerpiemy siłę z Eucharystii i napełniamy się na nowo Słowem Bożym.  Jeśli będziemy trzymać się Jezusa, to nawet w chwilach najtrudniejszych wytrwamy. Jako przykład, opowiedział o swoim spotkaniu w Rzymie z ks. Krzysztofem Kozłowskim pracującym na misjach, który przeżył trzęsienie ziemi, w czasie którego piękne budowle świątyń rozpadły się, lecz duch i wiara jego parafian nie uległy rozpadowi. Oni nadal trwają i modlą się w innym ocalałym kościele. Kończąc homilię życzył zebranym, by na tym spotkaniu umocnili swoją miłość do Jezusa.

Uroczystą oprawę mszy św. przygotował miejscowy POAK. Po błogosławieństwie odmówiono dziesiątkę Różańca świętego, a następnie ks. Proboszcz zapoznał zebranych z historią kościoła i parafii, która powstała z inicjatywy Arcybiskupa Damiana Zimonia. Polecił on, by w dużych aglomeracjach powstawały ośrodki dla seniorów. Tychy były dużym ośrodkiem repatriantów z Kresów Wschodnich, którzy stanowili sporą część parafian i to z myślą o nich przy parafii powstało Oratorium Seniora p.w. Świętej Rodziny i ochronka dla dzieci. Jest tu prowadzona szeroko rozumiana profilaktyka dla dzieci i seniorów. Utrzymanie Oratorium, etaty pracowników finansuje Miasto, a parafia troszczy się o obiekty, remonty.               Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do budynku Oratorium na poczęstunek. Asystent Archidiecezjalny ks. Krzysztof Brachmański poinformował, że uczestniczył w rekolekcjach krajowych dla Asystentów AK w Poznaniu i przy okazji odwiedził seminarium Ojców Oblatów w Obrze, w którym spotkał kilku tyszan przygotowujących się do kapłaństwa oraz o tym, że mile wspomina pracę katechety w Liceum Ogólnokształcącym im. Kruczkowskiego w Tychach. Wyraził swoją radość z tego, że może tu razem z nami cieszyć się doświadczeniem wiary. Przypomniał, że szczególnie teraz w okresie zadusznym jest czas na to, by w modlitwie pamiętać o zmarłych członkach AK, którzy tworzyli struktury organizacji. Prezes POAK pani Jolanta Moszyńska dokonała prezentacji swojego oddziału, podkreślając zgodną współpracę Stowarzyszenia z czterema już kolejnymi proboszczami parafii. Przedstawiła podejmowane działania na rzecz parafii, akcje we współpracy z KSM oraz sposób prowadzenia formacji w oparciu o materiały formacyjne na dany rok duszpasterski.  


                                                                                                                       

   W godzinie południowej odmówiono wspólnie modlitwę Anioł Pański, po czym rozpoczęła się robocza część spotkania. Prezes Jerzy Karmański poinformował o projekcie Statutu AK Archidiecezji Katowickiej, który pod względem prawnym sprawdzą prawnicy będący członkami AK. Po uchwaleniu Statutu trzeba będzie opracować nowe Regulaminy: Rady DIAK, Zarządu DIAK oraz Komisji Rewizyjnej. Prezes poprosił o podanie ostatecznej liczby członków w POAK-ach, by uaktualnić stan członków AK w Archidiecezji Katowickiej. Poinformował o rekolekcjach krajowych dla członków zarządów DIAK / dla Archidiecezji Katowickiej 13-15 marzec 2020r. w Częstochowie/ oraz poprosił o zakup nowych materiałów formacyjnych na 2020 rok i nowego Statutu AK w Polsce. Skarbnik Aleksandra Duda przypomniała, że niektóre POAK-i  zalegają jeszcze ze składkami. Pan Bernard Bańczyk podziękował pani Bibiannie Lamik z Imielina za wzorową organizację finału Turnieju Szachowego. Ta część spotkania zakończyła się zaproszeniem wszystkich członków do Katedry  Chrystusa Króla w święto Akcji Katolickiej.
Po krótkiej przerwie uczestnicy spotkania powrócili do kościoła, by wysłuchać krótkiej nauki formacyjnej naszego Asystenta ks. Krzysztofa, która jak zaznaczył, jest wprowadzeniem w tematykę formacyjną nowego roku duszpasterskiego, który będzie poświęcony Eucharystii. Jan Paweł II, w każdy Wielki Czwartek  pisał list do kapłanów. Podkreślał znaczenie relacji między Eucharystią a kapłaństwem. Wzywał osoby duchowne i wiernych świeckich do takiego zaangażowania, aby uczynić Eucharystię źródłem życia wszystkich wspólnot, w tym także Akcji Katolickiej. Oto niektóre określenia Eucharystii i wskazówki, które użył kapłan, podając ich źródła: Trzeba  otworzyć się na Eucharystię jako tajemnicę. Trwanie przy Eucharystii jest częścią naszego życia w Kościele, Ona staje się fundamentem życia chrześcijańskiego / Papież Benedykt XVI /; Eucharystia jest sercem Kościoła /Papież Franciszek / - to żywa relacja z Bogiem. Taka jest nasza religijność, jaki jest nasz udział w Eucharystii. Papież Franciszek zachęca do formacji  możliwej tylko z udziałem Ducha Świętego.  Eucharystia powinna stać się centrum naszego życia. Kościół żyje dzięki Eucharystii – to istota tajemnicy Kościoła, to źródło i szczyt życia chrześcijańskiego. Im żywsza wiara, tym głębsze uczestnictwo w życiu Kościoła. Eucharystia jest sakramentem miłości i bez miłości czynionej na zewnątrz, nie można właściwie przeżywać Eucharystii. Eucharystia musi mieć przełożenie na życie codzienne, na to jakimi ludźmi jesteśmy. Jakie uczestnictwo w Eucharystii, taki człowiek. Jest to wielka tajemnica naszej wiary!                                                Zwieńczeniem naszego spotkania formacyjnego było nabożeństwo eucharystyczne, które poprowadził ks. Krzysztof. Rozważania zmuszały do refleksji nad tajemnicą obecności Boga ukrytego w  Najświętszym Sakramencie i czy my, członkowie AK rzeczywiście realizujemy swoje powołanie do świętości. Chwila ciszy adoracyjnej sprzyjała słuchaniu Boga. Końcowe błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem zakończyło spotkanie formacyjne członków Rady DIAK w Tychach.                                 Bardzo dziękujemy księdzu proboszczowi Adamowi Pukoczowi za gościnę i życzliwe przyjęcie Akcji Katolickiej w swojej parafii, za wspólną modlitwę i towarzyszenie nam podczas pobytu u Świętej Rodziny. Dziękujemy  ks. Krzysztofowi za troskę o naszą formację , a członkom POAK za przygotowanie spotkania i okazywaną nam serdeczność.  Wszystkim uczestnikom spotkania – Bóg zapłać!  

Maria Rączka – Zarząd DIAK

poniedziałek, 28 października 2019

XIX ARCHIDIECEZJALNY KONKURS LITERACKI

Serdecznie zapraszamy uczniów .szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do udziału w kolejnej XIX edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej.Serdecznie zapraszamy uczniów .szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do udziału w kolejnej XIX edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej.
Celem konkursu jest:
·                   Rozwijanie zainteresowań twórczością literacką,
·                   Wyłonienie lokalnych talentów, które w przyszłości mogą współtworzyć gazetki szkolne i parafialne,
·                   Kształtowanie postaw etycznych i kreatywnych w codziennym życiu,
·                  Kontynuacja bądź nawiązanie współpracy z nauczycielami oraz samorządami.
Temat prac konkursowych:
Oto Pięć Prawd Polaków spod Znaku Rodła ogłoszonych na Kongresie Związku Polaków w Niemczech w roku 1938:
1. Jesteśmy Polakami!
2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci!
3. Polak Polakowi bratem!
4. Co dzień Polak Narodowi służy!
5. Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle!
Rozważ, czy Pięć Prawd Polaka jest obecnie skutecznym drogowskazem do kształtowania postaw patriotycznych młodych Polaków.

Regulamin konkursu
Kategorie wiekowe
W Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych  i szkół średnich w następujących  kategoriach:
-                     Szkoły podstawowe - klasy I - IV;
-                     Szkoły podstawowe - klasy V - VIII;
-                     Szkoły średnie

·                 Można zgłosić po 2 najlepsze prace z poszczególnych szkół lub parafii, w każdej grupie wiekowej;
·                   Prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, dokładny adres szkoły oraz numer telefonu, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz nazwę szkoły lub parafii;
·                   Prace powinny być napisane przez ucznia samodzielnie i wyrażać jego osobisty stosunek do tematu wypracowania;
·                   Prace nie powinny przekraczać 3 stron maszynopisu (praca może być napisana odręcznie);
·                  Dopuszczalne są wszelkie formy literackie,
·                 Prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.
·                  Terminy poszczególnych etapów:
·                  Etap szkolny: do 3 grudnia 2019 r. (zbieranie i ocena prac przez szkolne komisje);
·                  Rozstrzygnięcie Konkursu: do 19 grudnia 2019 roku:
·                  Termin nadsyłania prac:
·                  Prace finałowe należy przesłać na adres: Biuro Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej,                    ul. Jordana 39, 40-043 Katowice do dnia 10 grudnia 2019r.
·                  Prace przysłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie (decyduje data stempla pocztowego).
·                 Skład Komisji, oceniającej:
·                 W skład Komisji oceniającej prace wchodzą nauczyciele – poloniści i katecheci.
Nagrody:
·                                Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami i dyplomami.
·                                Wszyscy finaliści otrzymują dyplom uczestnictwa.
·                                Podziękowania przewidziane są dla nauczycieli/opiekunów uczestników Konkursu.
·                                Wręczenie wyróżnień i nagród oraz podziękowań odbędzie się w dniu 11 stycznia 2020 roku w kościele   p.w. św. Barbary w  Rybniku - Boguszowicach, ul. Lompy, po Mszy św. o godz. 10.00.
Uwagi końcowe:
·                                Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac nadesłanych na Konkurs w celu ich popularyzacji bądź ewentualnej publikacji.
Wyniki Konkursu podane zostaną na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej www.katowice.ak.org.pl; www.ak-katowice.blogspot.com
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>              Wyniki Konkursu podane zostaną na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej www.katowice.ak.org.pl; www.ak-katowice.blogspot.com
niedziela, 20 października 2019


Finał XII Archidiecezjalny Turniej Szachowy o Puchar Prezesa Akcji Katolickiej odbył się 19 października 2019 r. w parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie.   Turniej przygotował Parafialny Oddział Akcji Katolickiej  oraz proboszcz  parafii który zadbał o  całość imprezy . Przygotowane miejsce , obsługę sędziowską oraz klimat budził podziw . Spotkanie rozpoczęto modlitwą i błogosławieństwem Księdza proboszcza.  Zainteresowanie imprezą  lokalnych dziennikarzy budził dodatkową  mobilizację zawodników jak również kibicującym zawodnikom . Przygotowane pyszne smakołyki oraz kanapki, kawa , herbata oraz napoje dopełniły profesjonalności przygotowania imprezy
42 zawodników walczyło w 11 rundach po 10 minut każda . W wyniku czego pani sędzia  z Śląskiego Okręgu Szachowego po prawie 4 godzinach podała wyniki konkursu które niżej podajemy . Wszyscy uczestnicy otrzymali  dyplomy uczestnictwa  oraz drobne prezenty które ufundowane zostały przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej  naszej Archidiecezji ,Urząd Miasta Katowice, Gość Niedzielny jak również proboszcz Parafii i Urząd miasta ImielinaNajstarszym zawodnikiem był Ksiądz Leon Pawełczyk  87  lat zaś najmłodszym

Kolny Filip 7 lat  których uhonorowano  pucharami

 

Grupa Open

Pierwsze miejsce   - Maślanka Wojciech

Drugie  miejsce     - Labus Zbigniew

Trzecie miejsce     - Syryjski Kazimierz

Młodzież

Pierwsze miejsce   - Tryjańska Emilia

Drugie  miejsce     - Gibas Aleksander

Trzecie miejsce     - Cofała Martyna

 

Dzieci

Pierwsze miejsce   - Boba Mateusz

Drugie  miejsce     - Nowak Jakub

Trzecie miejsce     - Nowak Maciej
poniedziałek, 14 października 2019

XV PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ DO ŁAZISK GÓRNYCH – 12 październik 2019 r.


Październik – miesiąc Różańca świętego, więc członkowie Archidiecezjalnej Akcji Katolickiej obrali za cel swojego pielgrzymowania kościół p.w. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych. Pielgrzymowaliśmy pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha z Maryją”. Pielgrzymów radośnie powitał nowy proboszcz parafii ks. dr Grzegorz Śmieciński i życzył przeżycia pięknych chwil u Matki Bożej Różańcowej, by pobyt tutaj na nowo wywołał zachwyt modlitwą różańcową i przybliżył nas do Boga. Nasz Asystent archidiecezjalny AK, ks. Krzysztof Brachmański, witając zgromadzonych życzył owocnego przeżycia chwil, które przed nami. Prezes miejscowego Parafialnego Oddziału AK, pan Bernard Bańczyk witając pielgrzymów jednocześnie podziękował swojemu ks. Proboszczowi, że tak chętnie zgodził się przyjąć  Akcję Katolicką w tutejszej parafii, a następnie krótko przedstawił historię Parafii M.B. Różańcowej w Łaziskach Górnych.
Centralnym punktem uroczystości pielgrzymkowych była Msza święta koncelebrowana, którą sprawowali: archidiecezjalny Asystent AK oraz miejscowy ks. Proboszcz. Uroczystą oprawę Mszy św. przygotowali członkowie POAK. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Brachmański. Nawiązując do fragmentu czytanej Ewangelii /Łk.11,  27– 28/ kapłan skupił uwagę słuchaczy na postawie ewangelicznej kobiety, wołającej z tłumu do Jezusa. Ileż pięknych postaw zawartych zostało w stwierdzeniu, że jest to kobieta odważna. To było jej publiczne wyznanie wiary i jednocześnie całkowite zaufanie Bogu, bo ona żyła Jego prawdą i zachowywała Jego Słowa w swoim sercu. Jej postawa może być wzorem dla członków AK. Następnie kapłan opowiedział historię związaną z papieżem Janem XXIII, organizatorem Soboru Watykańskiego II, który odmłodził Kościół i  wprowadził do niego nowy powiew Ducha Świętego – Kościół otworzył się na nowe współczesne doświadczenia. Jan XXIII martwił się potem, co to teraz będzie. W swoim dzienniczku zapisał : „Jasiu, Jasiu, nie bądź taki ważny!”. Kapłan wyjaśnił, jakie jest znaczenie i jaka jest moc tych słów i stwierdził, że one odnoszą się także do naszych parafialnych wspólnot oraz do każdego z nas. Mamy przy takiej okazji jak ta pielgrzymka, złapać dystans do samych siebie, aby być skutecznym i głośniejszym głosem mówienia o Panu Bogu we współczesnym świecie. O taki odważny głos, jak ten kobiety z tłumu, przecież chodzi. Tę naszą pielgrzymkę Bóg obdarza pięknym darem Słowa. Dziś chcemy znaleźć równowagę pomiędzy widzialnym zaangażowaniem, tworzeniem historii Kościoła, a bycie ważnym, pomiędzy pokorą, a pychą, głośnym wołaniem, a działaniem w ciszy; tu i teraz wyhamujmy i pomyślmy, czy idziemy w stronę pokory, czy pychy; czy tylko z działaniem własnym, czy zgodnym z działaniami Boga.  Zwracając się do pielgrzymów podkreślił, że ta pielgrzymka i konferencja  jest darem od Boga, by zapytać siebie, czy moje życie, modlitwa, działanie i duchowość zmierzają w dobrym kierunku, czy to jest skonsultowane z Panem Bogiem. Możemy czasem dać z siebie wszystko, a na koniec może się okazać, że to nie ten kierunek. Postarajmy się o odrobinę ciszy dla przemyślenia tego w kontekście Matki Bożej Różańcowej i słów Jana XXIII. Kaznodzieja przywołał także słowa ks. Franciszka Blachnickiego: „Doświadczenie Kościoła obecnych czasów pokazuje, że istnieje niby Chrześcijaństwo, które nie wytrzymuje próby czasu i dochodzi do laicyzacji. Tylko autentyczne Chrześcijaństwo oparte na Ewangelii przetrwa.”  Kapłan wyraził życzenie, oby nam się lepiej udawało czynić wspólnotę naszego Kościoła w Archidiecezji. W tym niech nas umacnia Duch Święty. Homilię zakończył modlitwą  z  wezwaniami do Ducha Świętego. Po zakończeniu Eucharystii, pielgrzymi zostali zaproszeni na poczęstunek do sali parafialnej.
Po przerwie powrócono do kościoła i o godz. 12.00 odmówiono wspólnie Modlitwę „Anioł Pański”, po której proboszcz parafii, ks. dr Grzegorz Śmieciński wygłosił wykład formacyjny „Codzienność przeżywać z Maryją”. Kapłan oznajmił na wstępie, że potężna jest modlitwa za przyczyną Matki Bożej. Aby słuchacze zrozumieli, na czym polega Jej orędownictwo, przytoczył opowiastkę o Jezusie spacerującym po niebie, który zauważa osoby, które być tu nie powinny. Pyta strażnika, św. Piotra, jak one się tutaj znalazły. Ten Mu odpowiada, że kiedy tylko odwróci wzrok od bramy nieba, to Twoja Matka Maryja wpuszcza je tutaj. Kapłan zalecał byśmy wpatrywali się w Maryję Królową Różańca świętego i odmawiali Różaniec, bo to jest modlitwa o niezwykłej sile i skuteczności. Przytoczył fragment słów z Ewangelii św. Łukasza / Łk.2, 15 – 19 / i powiedział, że serce jest symbolem miłości do Boga i człowieka. Serce Maryi, to serce Niepokalane, mądre. W parafiach maryjnych każdy Jej czciciel czuje się jak u mamy. Chociaż ukazywana jest Ona w różnych obrazach, to jest zawsze ta sama. W Łaziskach Górnych wyciąga do nas rękę z różańcem, zachęcając do tej skutecznej modlitwy. Pielgrzymka Akcji Katolickiej to okazja, by postawić sobie pytanie, jaka jest nasza wiara, pamiętając, że sprawdzianem wiary są nasze czyny. Wiarą żyje się na co dzień, a nie tylko w słowach. Kapłan stwierdził, że Polacy potrafią się pięknie modlić, ale czy potrafią brać wzór z Maryi? Starajmy się zabrać Maryję do swojej codzienności. Pomysłem i symbolem postawy dla Akcji Katolickiej jest Święty Jacek, który na obrazach przedstawiany jest z atrybutami: figurką Matki Bożej i Monstrancją. Naszym zadaniem jest pogłębianie pobożności eucharystycznej, a Maryja wyznacza nam kierunek tej pobożności. Maryja jest naszą Matką. „Oto Matka Twoja” /J19, 26b-27a/ - sam Jezus nam Ją daje za matkę i nasza modlitwa winna być z Maryją i przez Maryję. Kapłan wyjaśnił, że pobożność maryjna polega na tym, byśmy pozwolili Matce Bożej, by wzięła nas na ręce i poniosła do nieba. Trzeba zawierzyć Maryi i nieustannie rozpalać w sobie żar miłości do Boga i człowieka. Fatima i jej przesłanie - Maryja upomina się dziś o różaniec, pokutę i nawrócenie. O zbawczej sile różańca kapłan przekonywał przywołując postać świętego męczennika O. Maksymiliana Kolbego, który ofiarował swój różaniec 16-letniemu załamanemu psychicznie więźniowi obozu koncentracyjnego Wilhelmowi Żelaznemu. On dzięki modlitwie na tym różańcu przeżył i wyszedł na wolność. Maryja podaje nam różaniec, ale sama jest wzorem modlitwy. Kiedy w Kanie Galilejskiej mówi do Jezusa, czego gospodarze nie mają, to to jest też jej modlitwa. Ona nie stawia granic Bożemu Miłosierdziu. Na modlitwie mówmy Bogu o tym, czego nam brakuje, bez zbędnych słów, np. Panie Jezu, zdrowia nie mam … pieniędzy brakuje... Przez Maryję do Jezusa, bo to On -  Dobry Pasterz prowadzi swoje „owce” do Zbawienia. Kapłan zakończył wykład stwierdzeniem, że dziś cała AK klęka i woła do Matki Bożej Różańcowej: - Spójrz na nas i wstawiaj się za nami!                                
Słowa podziękowania za wykład do ks. dr G. Śmiecińskiego skierował Asystent AK oraz prezes Diecezjalnego Instytutu AK pan Jerzy Karmański. Prezes poinformował o bieżących działaniach podejmowanych przez DIAK, po czym miało miejsce  wręczenie dyplomów „Zasłużony dla Akcji Katolickiej Archidiecezji  Katowickiej” dwudziestu wyróżniającym się w działaniach POAK-ów członkom naszego Stowarzyszenia. Rozdano plakaty i regulaminy Konkursów organizowanych przez DIAK. Nasze pielgrzymowanie zakończyło się Nabożeństwem Różańcowym – rozważania przygotował POAK z Palowic. Po błogosławieństwie końcowym pielgrzymi udali się w drogę powrotną.
Pielgrzymka była dla nas prawdziwym przeżyciem duchowym, o które zatroszczyli się czuwający nad naszą formacją kapłani. Dziękujemy więc księdzu Proboszczowi Grzegorzowi Śmiecińskiemu za okazaną nam życzliwość, gościnność i wygłoszoną naukę formacyjną. Dziękujemy naszemu Asystentowi - ks. Krzysztofowi Brachmańskiemu za wygłoszone Słowo Boże, wspólną modlitwę i towarzyszenie naszemu pielgrzymowaniu do Królowej Różańca Świętego. Dziękujemy członkom POAK za każdy gest życzliwości skierowany do nas. Szczególne podziękowania należą się prezesowi DIAK panu Jerzemu Karmańskiemu, czuwającemu nad całością organizacji  pielgrzymki, której uroków dodała piękna słoneczna pogoda ukazująca niezwykłe piękno architektoniczne białej świątyni parafialnej w Łaziskach Górnych na tle kolorów jesieni. Przeżycia duchowe łączyliśmy tutaj z przeżyciami estetycznymi. Bóg zapłać wszystkim pielgrzymom za przybycie i udział w naszym modlitewnym zgromadzeniu. Szczęść Boże!      

Maria Rączka – Zarząd DIAK

poniedziałek, 23 września 2019

PROGRAM

XV Pielgrzymki Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej  pod hasłem: 
„W mocy Bożego Ducha z Maryją” 
do kościoła p.w. Matki Bożej Królowej Różańca św. w Łaziskach Górnych 
w dniu 12.10.2019 r.10.00.   Powitanie pielgrzymów.
10.05.   Słowo ks. Krzysztofa Brachmańskiego – Archidiecezjalnego Asystenta  
             Kościelnego Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej.
            10.15.   Msza św. koncelebrowana z homilią.
            11.15.  Poczęstunek.                                                                                                                            
12.00.   Anioł Pański
 12.10.   Wykład formacyjny: Codzienność przeżywać z Maryją” – ks. dr Grzegorz 
               Śmieciński, Proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Królowej Różańca św.               
              w Łaziskach Górnych. 
12.40.    Informacje z życia Akcji Katolickiej.
·        Wystąpienie prezesa AKAK.
·        Wręczenie dyplomów „Zasłużony dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej”.
·        Sprawy różne.
·        Rozdanie plakatów i regulaminów konkursowych.            

  13.10.    Nabożeństwo Różańcowe. Zakończenie pielgrzymki.                        

piątek, 20 września 2019

XII ARCHIDIECEZJALNEGO TURNIEJU SZACHOWEGO O PUCHAR PREZESA AKCJI KATOLICKIEJ


REGULAMIN
  
1
Organizator
Akcja Katolicka Archidiecezji Katowickiej                                                   
2
Cel turnieju
Popularyzacja sportu szachowego w parafiach archidiecezji katowickiej
Rywalizacja sportowa pomiędzy parafiami.
3
Terminy rozgrywek
Eliminacje w parafiach do dnia 12.10.2019 r.
Finały (etap archidiecezjalny) zostaną przeprowadzone w dniu 19.10.2019r.
4
Miejsce zawodów finałowych
Sala w parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie, ul. Imielińska 89.

5
Warunki uczestnictwa
a) Na etapie archidiecezjalnym w Turnieju, z każdej parafii, może brać udział jeden zawodnik
    zwycięzca każdej z kategorii: dzieci, młodzież oraz open.     
b) Zgłoszenia uczestników rozgrywek finałowych do dnia 15 października 2019r,             
    telefonicznie –  nr tel.  507 137 691; e-mail: jerzykarmanski@interia.pl
    W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, wiek zawodnika, miejscowość, parafię.
c) Przybycie na miejsce zawodów i potwierdzenie zgłoszenia od godz. 9.45 do godz. 10.00                           
a)                      w dniu  rozgrywek. Posiadanie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej.
d) Za przeprowadzenie eliminacji na poziomie parafii odpowiedzialni są prezesi POAK.
e) Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej www.ak-katowice.blogspot.com
6
System rozgrywek i tempo gry
Zasady gry zostaną podane w dniu przeprowadzania rozgrywek finałowych, po ustaleniu  liczby uczestników.
7
Nagrody
Puchar prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej dla zwycięzców                           w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Nagrodzone będzie również II i III miejsce w każdej z kategorii.
Uroczyste wręczenie pucharów nastąpi w dniu rozgrywek tj. 19 października 2019r. (sobota) w parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie.
8.
Postanowienia końcowe
W Turnieju obowiązują przepisy Kodeksu szachowego PZSzach.
Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest prezes POAK delegujący swoich reprezentantów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz możliwość zmian w regulaminie.

Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Turnieju!

czwartek, 19 września 2019

SPOTKANIE FORMACYJNE RADY DIAK ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ W RYBNIKU-ORZEPOWICACH, w dniu14 września 2019 r.
W dniu Święta Podwyższenia Krzyża Świętego członkowie Rady DIAK,  przybyli do Parafii p.w. św. Floriana  w Rybniku-Orzepowicach  na swoje pierwsze po wakacjach spotkanie formacyjne. W parafii tej posługę proboszcza sprawuje nasz archidiecezjalny Asystent ks. Krzysztof Brachmański. Spotkanie rozpoczęto Eucharystią, sprawowaną przez księdza Krzysztofa w intencji wszystkich członków i sympatyków Akcji Katolickiej naszej Archidiecezji, z prośbą o dary Ducha Świętego tak konieczne w działalności naszego Stowarzyszenia. W wygłoszonej homilii kapłan nawiązał do pierwszego czytania z Księgi Liczb /Lb 21,4b-9/  oraz do fragmentu czytanej Ewangelii /J 3, 13–17/. Tak jak wąż z brązu, sporządzony przez Mojżesza na polecenie Boga i umieszczony na palu (wywyższony)  stał się znakiem ocalenia dla jego ludu, tak dla nas katolików takim i  jedynym znakiem ocalenia jest Krzyż Chrystusa. Konieczne jest więc wywyższenie Krzyża – wywyższenie Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy miał życie wieczne, bo: „Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy.” /Mk 9, 23/;  „Nic niemożliwego nie będzie dla was” /Mt 17,20/; „U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe.”/Mt 19, 26/. Przywołując te ewangeliczne cytaty Asystent chciał uświadomić członkom AK, że ich  „chcenie” i sukcesy zależą przede wszystkim od Boga, od naszych intymnych relacji z Nim. Mamy się zawsze wpatrywać w Krzyż, symbol naszej wiary, bo na Nim jest Bóg zbawiający świat, który mówi do nas: - We mnie i przeze mnie dokonacie naprawdę pięknych i wielkich rzeczy. -  Nie traćcie cierpliwości! - Stańcie przy mnie, a obdarzę was swoją łaską i mocą! - We mnie zwyciężycie! – Powróćcie do mnie! – te słowa pobudzające  do refleksji zadedykował członkom AK.  Kapłan wspomniał wypowiedź Papieża Pawła VI, który powiedział, że Bóg wykonał tysiące kroków w naszą stronę, ale ten jeden do Niego musimy wykonać sami! Jeżeli chcemy zrobić coś dla Boga, to to wymaga  od nas ofiary. Jezus dokonał zbawienia człowieka poprzez cierpienie i ofiarę krzyża – poprzez „święte nic nierobienie” – tu kapłan wyjaśnił słuchaczom, że skatowany Jezus wisząc na krzyżu nawet ręką nie potrafił poruszyć. Jego Krzyż stał się symbolem zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, a dla nas znakiem nadziei, bo wolą Boga nie jest nasze potępienie lecz zbawienie. Na zakończenie kapłan przybliżył słuchaczom postać australijskiego kaznodziei i mówcy motywacyjnego pochodzenia serbskiego, człowieka bez nóg i rąk, ale z niezwykłą wiarą w Boga i Jego moc sprawczą. Na całym świecie prowadzi on wykłady ewangeliczne o niepełnosprawności i motywacji wypływającej z głębokiej wiary w Boga. Sam jest szczęśliwym mężem i ojcem rodziny z czwórką swoich dzieci. Mimo swego kalectwa będącego skutkiem rzadkiej choroby zwanej zespołem tetra-amelia czyli całkowity wrodzony brak kończyn, nauczył się samodzielnie wykonywać wszystkie niezbędne codzienne czynności, a nawet surfować na desce czy grać na perkusji. Jego dewizą jest: „Bóg, albo nic”. Bóg wykorzystał go w niezwykły sposób, by zachęcić ludzi do całkowitego zawierzenia Mu, bez względu na wszystko. 
    Kapłan przypomniał o trwającej na lotnisku w Kruszynie  pod Włocławkiem akcji modlitewnej „Polska pod Krzyżem”, która ma być w obecnym kryzysie wiary w Kościele zaproszeniem do osobistego nawrócenia i powrotu do Pana Boga. Zachęcał, byśmy dziś wszyscy stanęli pod Krzyżem – czy to tym kościelnym, osiedlowym czy też domowym i jednocząc się w modlitwie z uczestnikami  tej akcji, odnowili swoją wiarę u jej źródeł – pod Krzyżem, tam gdzie wszystko się zaczęło.  Niech w dzisiejsze święto Krzyż będzie przez każdego z nas uwielbiony, adorowany i wywyższony. Bogu niech będą dzięki.
Po zakończeniu Mszy świętej odmówiono dziesiątkę z części bolesnej Różańca świętego, po czym zgromadzeni zostali zaproszeni na poczęstunek do salki parafialnej.
Po przerwie uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu mgr Małgorzaty Mokrosz, dyrektor szkoły w Wodzisławiu Śl. i katechety młodzieży -  „Brak planowania – to planowanie porażki”. W swoim wystąpieniu przypomniała główne kierunki działania Akcji Katolickiej w 2019 roku i w oparciu o nie wskazała, w jaki sposób stawiać sobie cele, jak planować ich realizację i jak wyciągać wnioski z „przebytej drogi” w kierunku osiągnięcia celów. Prelegentka zapoznała uczestników z metodą SMART, która wskazuje w jaki sposób określać stawiane sobie cele. Smart to angielskie słowo oznaczające – bystry, sprytny i dokładnie takie mają być cele. Każda litera jest skrótem od określonej cechy i tak: S – szczegółowy, M – mierzalny, A – atrakcyjny, R – realistyczny, T – terminowy. Opierając się na tym schemacie wyjaśniła jak formułować cele w działaniach grup parafialnych, co jest ważne i jak radzić sobie z problemami. Aby ocenić przydatność i skuteczność podejmowanych działań należy dokonać ewaluacji. Jest ona częścią procesu podejmowania decyzji. Celowość działań ma duże znaczenie w odniesieniu do pracy grup parafialnych AK. Prelegentka zakończyła swój wykład stwierdzeniem, że bez modlitwy wszystkie nasze działania spełzną na niczym. Prezes DIAK p. Jerzy Karmański podziękował pani Małgorzacie Mokrosz za praktyczne wskazówki, które pomogą oddziałom AK w planowaniu i realizacji podejmowanych działań. 
Poprosił drugą zaproszona prelegentkę – Poseł na Sejm -  panią Marię Nowak, by zechciała podzielić się ze słuchaczami informacjami o pracy Sejmu. Posłanka krótko przedstawiła układ sił politycznych w Sejmie stwierdzając, ze zawsze była w Sejmie taka grupa posłów, która walczyła z Kościołem, a krzyż  w Sejmie wielu z nich przeszkadzał i nadal przeszkadza. Zaapelowała o udział wszystkich członków AK w zbliżających się Wyborach do Sejmu, bo jeżeli my się nie zaangażujemy, zrobią to inni. Cel stawiany jest ciągle taki sam – głosować na obecnie rządzącą partię, która opiera się na 3 filarach: Kościół, Rodzina, Tradycja i wyznacza wartości ewangeliczne. Pani poseł zachęcała, by korzystać z dotacji i tworzyć przy parafiach nowe stowarzyszenia katolickie, bo są na to środki w ministerstwie, a wnioski trzeba oddać do połowy grudnia 2019r. Zaoferowała swą pomoc w wypisywaniu wniosków.                                W godzinie południowej odmówiono wspólnie modlitwę Anioł Pański, po której prezes DIAK przekazał bieżące informacje dotyczące organizowanych pod patronatem DIAK konkursów: Turniej Szachowy – 19 października 2019r. w Imielinie, Konkurs Literacki – termin do uzgodnienia i Konkurs Plastyczny – termin do uzgodnienia. Rozdano plakaty o Turnieju Szachowym. Prezes poinformował, że Pielgrzymka biegowa do Dukli na razie nie odbędzie się. Będą kontynuowane wykłady w ramach UTW przy AK. Zatwierdzono nowy Statut AK w Polsce i opracowano ramowy Statut Archidiecezjalny AK – będą do nabycia wraz z Materiałami formacyjnymi na 2020r. Po krótkiej przerwie nastąpiła ostatnia część naszego spotkania – wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz nabożeństwo do Ducha Świętego. Końcowe błogosławieństwo zakończyło spotkanie. Członkowie Rady DIAK  dziękują Asystentowi x. Krzysztofowi Brachmańskiemu, za bardzo życzliwe przyjęcie, miłą atmosferę  i wszelką troskę o merytoryczne przygotowanie spotkania formacyjnego. Dziękujemy również służbie liturgicznej orzepowickiej parafii oraz młodzieży z KSM za uświetnienie sprawowanej  Eucharystii i pomoc w organizacji naszego pobytu. Za wszelkie dobro – Bóg zapłać!    

Maria Rączka – Zarząd DIAK