poniedziałek, 14 października 2019

XV PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ DO ŁAZISK GÓRNYCH – 12 październik 2019 r.


Październik – miesiąc Różańca świętego, więc członkowie Archidiecezjalnej Akcji Katolickiej obrali za cel swojego pielgrzymowania kościół p.w. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych. Pielgrzymowaliśmy pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha z Maryją”. Pielgrzymów radośnie powitał nowy proboszcz parafii ks. dr Grzegorz Śmieciński i życzył przeżycia pięknych chwil u Matki Bożej Różańcowej, by pobyt tutaj na nowo wywołał zachwyt modlitwą różańcową i przybliżył nas do Boga. Nasz Asystent archidiecezjalny AK, ks. Krzysztof Brachmański, witając zgromadzonych życzył owocnego przeżycia chwil, które przed nami. Prezes miejscowego Parafialnego Oddziału AK, pan Bernard Bańczyk witając pielgrzymów jednocześnie podziękował swojemu ks. Proboszczowi, że tak chętnie zgodził się przyjąć  Akcję Katolicką w tutejszej parafii, a następnie krótko przedstawił historię Parafii M.B. Różańcowej w Łaziskach Górnych.
Centralnym punktem uroczystości pielgrzymkowych była Msza święta koncelebrowana, którą sprawowali: archidiecezjalny Asystent AK oraz miejscowy ks. Proboszcz. Uroczystą oprawę Mszy św. przygotowali członkowie POAK. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Brachmański. Nawiązując do fragmentu czytanej Ewangelii /Łk.11,  27– 28/ kapłan skupił uwagę słuchaczy na postawie ewangelicznej kobiety, wołającej z tłumu do Jezusa. Ileż pięknych postaw zawartych zostało w stwierdzeniu, że jest to kobieta odważna. To było jej publiczne wyznanie wiary i jednocześnie całkowite zaufanie Bogu, bo ona żyła Jego prawdą i zachowywała Jego Słowa w swoim sercu. Jej postawa może być wzorem dla członków AK. Następnie kapłan opowiedział historię związaną z papieżem Janem XXIII, organizatorem Soboru Watykańskiego II, który odmłodził Kościół i  wprowadził do niego nowy powiew Ducha Świętego – Kościół otworzył się na nowe współczesne doświadczenia. Jan XXIII martwił się potem, co to teraz będzie. W swoim dzienniczku zapisał : „Jasiu, Jasiu, nie bądź taki ważny!”. Kapłan wyjaśnił, jakie jest znaczenie i jaka jest moc tych słów i stwierdził, że one odnoszą się także do naszych parafialnych wspólnot oraz do każdego z nas. Mamy przy takiej okazji jak ta pielgrzymka, złapać dystans do samych siebie, aby być skutecznym i głośniejszym głosem mówienia o Panu Bogu we współczesnym świecie. O taki odważny głos, jak ten kobiety z tłumu, przecież chodzi. Tę naszą pielgrzymkę Bóg obdarza pięknym darem Słowa. Dziś chcemy znaleźć równowagę pomiędzy widzialnym zaangażowaniem, tworzeniem historii Kościoła, a bycie ważnym, pomiędzy pokorą, a pychą, głośnym wołaniem, a działaniem w ciszy; tu i teraz wyhamujmy i pomyślmy, czy idziemy w stronę pokory, czy pychy; czy tylko z działaniem własnym, czy zgodnym z działaniami Boga.  Zwracając się do pielgrzymów podkreślił, że ta pielgrzymka i konferencja  jest darem od Boga, by zapytać siebie, czy moje życie, modlitwa, działanie i duchowość zmierzają w dobrym kierunku, czy to jest skonsultowane z Panem Bogiem. Możemy czasem dać z siebie wszystko, a na koniec może się okazać, że to nie ten kierunek. Postarajmy się o odrobinę ciszy dla przemyślenia tego w kontekście Matki Bożej Różańcowej i słów Jana XXIII. Kaznodzieja przywołał także słowa ks. Franciszka Blachnickiego: „Doświadczenie Kościoła obecnych czasów pokazuje, że istnieje niby Chrześcijaństwo, które nie wytrzymuje próby czasu i dochodzi do laicyzacji. Tylko autentyczne Chrześcijaństwo oparte na Ewangelii przetrwa.”  Kapłan wyraził życzenie, oby nam się lepiej udawało czynić wspólnotę naszego Kościoła w Archidiecezji. W tym niech nas umacnia Duch Święty. Homilię zakończył modlitwą  z  wezwaniami do Ducha Świętego. Po zakończeniu Eucharystii, pielgrzymi zostali zaproszeni na poczęstunek do sali parafialnej.
Po przerwie powrócono do kościoła i o godz. 12.00 odmówiono wspólnie Modlitwę „Anioł Pański”, po której proboszcz parafii, ks. dr Grzegorz Śmieciński wygłosił wykład formacyjny „Codzienność przeżywać z Maryją”. Kapłan oznajmił na wstępie, że potężna jest modlitwa za przyczyną Matki Bożej. Aby słuchacze zrozumieli, na czym polega Jej orędownictwo, przytoczył opowiastkę o Jezusie spacerującym po niebie, który zauważa osoby, które być tu nie powinny. Pyta strażnika, św. Piotra, jak one się tutaj znalazły. Ten Mu odpowiada, że kiedy tylko odwróci wzrok od bramy nieba, to Twoja Matka Maryja wpuszcza je tutaj. Kapłan zalecał byśmy wpatrywali się w Maryję Królową Różańca świętego i odmawiali Różaniec, bo to jest modlitwa o niezwykłej sile i skuteczności. Przytoczył fragment słów z Ewangelii św. Łukasza / Łk.2, 15 – 19 / i powiedział, że serce jest symbolem miłości do Boga i człowieka. Serce Maryi, to serce Niepokalane, mądre. W parafiach maryjnych każdy Jej czciciel czuje się jak u mamy. Chociaż ukazywana jest Ona w różnych obrazach, to jest zawsze ta sama. W Łaziskach Górnych wyciąga do nas rękę z różańcem, zachęcając do tej skutecznej modlitwy. Pielgrzymka Akcji Katolickiej to okazja, by postawić sobie pytanie, jaka jest nasza wiara, pamiętając, że sprawdzianem wiary są nasze czyny. Wiarą żyje się na co dzień, a nie tylko w słowach. Kapłan stwierdził, że Polacy potrafią się pięknie modlić, ale czy potrafią brać wzór z Maryi? Starajmy się zabrać Maryję do swojej codzienności. Pomysłem i symbolem postawy dla Akcji Katolickiej jest Święty Jacek, który na obrazach przedstawiany jest z atrybutami: figurką Matki Bożej i Monstrancją. Naszym zadaniem jest pogłębianie pobożności eucharystycznej, a Maryja wyznacza nam kierunek tej pobożności. Maryja jest naszą Matką. „Oto Matka Twoja” /J19, 26b-27a/ - sam Jezus nam Ją daje za matkę i nasza modlitwa winna być z Maryją i przez Maryję. Kapłan wyjaśnił, że pobożność maryjna polega na tym, byśmy pozwolili Matce Bożej, by wzięła nas na ręce i poniosła do nieba. Trzeba zawierzyć Maryi i nieustannie rozpalać w sobie żar miłości do Boga i człowieka. Fatima i jej przesłanie - Maryja upomina się dziś o różaniec, pokutę i nawrócenie. O zbawczej sile różańca kapłan przekonywał przywołując postać świętego męczennika O. Maksymiliana Kolbego, który ofiarował swój różaniec 16-letniemu załamanemu psychicznie więźniowi obozu koncentracyjnego Wilhelmowi Żelaznemu. On dzięki modlitwie na tym różańcu przeżył i wyszedł na wolność. Maryja podaje nam różaniec, ale sama jest wzorem modlitwy. Kiedy w Kanie Galilejskiej mówi do Jezusa, czego gospodarze nie mają, to to jest też jej modlitwa. Ona nie stawia granic Bożemu Miłosierdziu. Na modlitwie mówmy Bogu o tym, czego nam brakuje, bez zbędnych słów, np. Panie Jezu, zdrowia nie mam … pieniędzy brakuje... Przez Maryję do Jezusa, bo to On -  Dobry Pasterz prowadzi swoje „owce” do Zbawienia. Kapłan zakończył wykład stwierdzeniem, że dziś cała AK klęka i woła do Matki Bożej Różańcowej: - Spójrz na nas i wstawiaj się za nami!                                
Słowa podziękowania za wykład do ks. dr G. Śmiecińskiego skierował Asystent AK oraz prezes Diecezjalnego Instytutu AK pan Jerzy Karmański. Prezes poinformował o bieżących działaniach podejmowanych przez DIAK, po czym miało miejsce  wręczenie dyplomów „Zasłużony dla Akcji Katolickiej Archidiecezji  Katowickiej” dwudziestu wyróżniającym się w działaniach POAK-ów członkom naszego Stowarzyszenia. Rozdano plakaty i regulaminy Konkursów organizowanych przez DIAK. Nasze pielgrzymowanie zakończyło się Nabożeństwem Różańcowym – rozważania przygotował POAK z Palowic. Po błogosławieństwie końcowym pielgrzymi udali się w drogę powrotną.
Pielgrzymka była dla nas prawdziwym przeżyciem duchowym, o które zatroszczyli się czuwający nad naszą formacją kapłani. Dziękujemy więc księdzu Proboszczowi Grzegorzowi Śmiecińskiemu za okazaną nam życzliwość, gościnność i wygłoszoną naukę formacyjną. Dziękujemy naszemu Asystentowi - ks. Krzysztofowi Brachmańskiemu za wygłoszone Słowo Boże, wspólną modlitwę i towarzyszenie naszemu pielgrzymowaniu do Królowej Różańca Świętego. Dziękujemy członkom POAK za każdy gest życzliwości skierowany do nas. Szczególne podziękowania należą się prezesowi DIAK panu Jerzemu Karmańskiemu, czuwającemu nad całością organizacji  pielgrzymki, której uroków dodała piękna słoneczna pogoda ukazująca niezwykłe piękno architektoniczne białej świątyni parafialnej w Łaziskach Górnych na tle kolorów jesieni. Przeżycia duchowe łączyliśmy tutaj z przeżyciami estetycznymi. Bóg zapłać wszystkim pielgrzymom za przybycie i udział w naszym modlitewnym zgromadzeniu. Szczęść Boże!      

Maria Rączka – Zarząd DIAK