poniedziałek, 23 września 2019

PROGRAM

XV Pielgrzymki Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej  pod hasłem: 
„W mocy Bożego Ducha z Maryją” 
do kościoła p.w. Matki Bożej Królowej Różańca św. w Łaziskach Górnych 
w dniu 12.10.2019 r.10.00.   Powitanie pielgrzymów.
10.05.   Słowo ks. Krzysztofa Brachmańskiego – Archidiecezjalnego Asystenta  
             Kościelnego Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej.
            10.15.   Msza św. koncelebrowana z homilią.
            11.15.  Poczęstunek.                                                                                                                            
12.00.   Anioł Pański
 12.10.   Wykład formacyjny: Codzienność przeżywać z Maryją” – ks. dr Grzegorz 
               Śmieciński, Proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Królowej Różańca św.               
              w Łaziskach Górnych. 
12.40.    Informacje z życia Akcji Katolickiej.
·        Wystąpienie prezesa AKAK.
·        Wręczenie dyplomów „Zasłużony dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej”.
·        Sprawy różne.
·        Rozdanie plakatów i regulaminów konkursowych.            

  13.10.    Nabożeństwo Różańcowe. Zakończenie pielgrzymki.