poniedziałek, 28 października 2019

XIX ARCHIDIECEZJALNY KONKURS LITERACKI

Serdecznie zapraszamy uczniów .szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do udziału w kolejnej XIX edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej.Serdecznie zapraszamy uczniów .szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do udziału w kolejnej XIX edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej.
Celem konkursu jest:
·                   Rozwijanie zainteresowań twórczością literacką,
·                   Wyłonienie lokalnych talentów, które w przyszłości mogą współtworzyć gazetki szkolne i parafialne,
·                   Kształtowanie postaw etycznych i kreatywnych w codziennym życiu,
·                  Kontynuacja bądź nawiązanie współpracy z nauczycielami oraz samorządami.
Temat prac konkursowych:
Oto Pięć Prawd Polaków spod Znaku Rodła ogłoszonych na Kongresie Związku Polaków w Niemczech w roku 1938:
1. Jesteśmy Polakami!
2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci!
3. Polak Polakowi bratem!
4. Co dzień Polak Narodowi służy!
5. Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle!
Rozważ, czy Pięć Prawd Polaka jest obecnie skutecznym drogowskazem do kształtowania postaw patriotycznych młodych Polaków.

Regulamin konkursu
Kategorie wiekowe
W Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych  i szkół średnich w następujących  kategoriach:
-                     Szkoły podstawowe - klasy I - IV;
-                     Szkoły podstawowe - klasy V - VIII;
-                     Szkoły średnie

·                 Można zgłosić po 2 najlepsze prace z poszczególnych szkół lub parafii, w każdej grupie wiekowej;
·                   Prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, dokładny adres szkoły oraz numer telefonu, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz nazwę szkoły lub parafii;
·                   Prace powinny być napisane przez ucznia samodzielnie i wyrażać jego osobisty stosunek do tematu wypracowania;
·                   Prace nie powinny przekraczać 3 stron maszynopisu (praca może być napisana odręcznie);
·                  Dopuszczalne są wszelkie formy literackie,
·                 Prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.
·                  Terminy poszczególnych etapów:
·                  Etap szkolny: do 3 grudnia 2019 r. (zbieranie i ocena prac przez szkolne komisje);
·                  Rozstrzygnięcie Konkursu: do 19 grudnia 2019 roku:
·                  Termin nadsyłania prac:
·                  Prace finałowe należy przesłać na adres: Biuro Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej,                    ul. Jordana 39, 40-043 Katowice do dnia 10 grudnia 2019r.
·                  Prace przysłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie (decyduje data stempla pocztowego).
·                 Skład Komisji, oceniającej:
·                 W skład Komisji oceniającej prace wchodzą nauczyciele – poloniści i katecheci.
Nagrody:
·                                Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami i dyplomami.
·                                Wszyscy finaliści otrzymują dyplom uczestnictwa.
·                                Podziękowania przewidziane są dla nauczycieli/opiekunów uczestników Konkursu.
·                                Wręczenie wyróżnień i nagród oraz podziękowań odbędzie się w dniu 11 stycznia 2020 roku w kościele   p.w. św. Barbary w  Rybniku - Boguszowicach, ul. Lompy, po Mszy św. o godz. 10.00.
Uwagi końcowe:
·                                Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac nadesłanych na Konkurs w celu ich popularyzacji bądź ewentualnej publikacji.
Wyniki Konkursu podane zostaną na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej www.katowice.ak.org.pl; www.ak-katowice.blogspot.com
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>              Wyniki Konkursu podane zostaną na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej www.katowice.ak.org.pl; www.ak-katowice.blogspot.com
niedziela, 20 października 2019


Finał XII Archidiecezjalny Turniej Szachowy o Puchar Prezesa Akcji Katolickiej odbył się 19 października 2019 r. w parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie.   Turniej przygotował Parafialny Oddział Akcji Katolickiej  oraz proboszcz  parafii który zadbał o  całość imprezy . Przygotowane miejsce , obsługę sędziowską oraz klimat budził podziw . Spotkanie rozpoczęto modlitwą i błogosławieństwem Księdza proboszcza.  Zainteresowanie imprezą  lokalnych dziennikarzy budził dodatkową  mobilizację zawodników jak również kibicującym zawodnikom . Przygotowane pyszne smakołyki oraz kanapki, kawa , herbata oraz napoje dopełniły profesjonalności przygotowania imprezy
42 zawodników walczyło w 11 rundach po 10 minut każda . W wyniku czego pani sędzia  z Śląskiego Okręgu Szachowego po prawie 4 godzinach podała wyniki konkursu które niżej podajemy . Wszyscy uczestnicy otrzymali  dyplomy uczestnictwa  oraz drobne prezenty które ufundowane zostały przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej  naszej Archidiecezji ,Urząd Miasta Katowice, Gość Niedzielny jak również proboszcz Parafii i Urząd miasta ImielinaNajstarszym zawodnikiem był Ksiądz Leon Pawełczyk  87  lat zaś najmłodszym

Kolny Filip 7 lat  których uhonorowano  pucharami

 

Grupa Open

Pierwsze miejsce   - Maślanka Wojciech

Drugie  miejsce     - Labus Zbigniew

Trzecie miejsce     - Syryjski Kazimierz

Młodzież

Pierwsze miejsce   - Tryjańska Emilia

Drugie  miejsce     - Gibas Aleksander

Trzecie miejsce     - Cofała Martyna

 

Dzieci

Pierwsze miejsce   - Boba Mateusz

Drugie  miejsce     - Nowak Jakub

Trzecie miejsce     - Nowak Maciej
poniedziałek, 14 października 2019

XV PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ DO ŁAZISK GÓRNYCH – 12 październik 2019 r.


Październik – miesiąc Różańca świętego, więc członkowie Archidiecezjalnej Akcji Katolickiej obrali za cel swojego pielgrzymowania kościół p.w. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych. Pielgrzymowaliśmy pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha z Maryją”. Pielgrzymów radośnie powitał nowy proboszcz parafii ks. dr Grzegorz Śmieciński i życzył przeżycia pięknych chwil u Matki Bożej Różańcowej, by pobyt tutaj na nowo wywołał zachwyt modlitwą różańcową i przybliżył nas do Boga. Nasz Asystent archidiecezjalny AK, ks. Krzysztof Brachmański, witając zgromadzonych życzył owocnego przeżycia chwil, które przed nami. Prezes miejscowego Parafialnego Oddziału AK, pan Bernard Bańczyk witając pielgrzymów jednocześnie podziękował swojemu ks. Proboszczowi, że tak chętnie zgodził się przyjąć  Akcję Katolicką w tutejszej parafii, a następnie krótko przedstawił historię Parafii M.B. Różańcowej w Łaziskach Górnych.
Centralnym punktem uroczystości pielgrzymkowych była Msza święta koncelebrowana, którą sprawowali: archidiecezjalny Asystent AK oraz miejscowy ks. Proboszcz. Uroczystą oprawę Mszy św. przygotowali członkowie POAK. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Brachmański. Nawiązując do fragmentu czytanej Ewangelii /Łk.11,  27– 28/ kapłan skupił uwagę słuchaczy na postawie ewangelicznej kobiety, wołającej z tłumu do Jezusa. Ileż pięknych postaw zawartych zostało w stwierdzeniu, że jest to kobieta odważna. To było jej publiczne wyznanie wiary i jednocześnie całkowite zaufanie Bogu, bo ona żyła Jego prawdą i zachowywała Jego Słowa w swoim sercu. Jej postawa może być wzorem dla członków AK. Następnie kapłan opowiedział historię związaną z papieżem Janem XXIII, organizatorem Soboru Watykańskiego II, który odmłodził Kościół i  wprowadził do niego nowy powiew Ducha Świętego – Kościół otworzył się na nowe współczesne doświadczenia. Jan XXIII martwił się potem, co to teraz będzie. W swoim dzienniczku zapisał : „Jasiu, Jasiu, nie bądź taki ważny!”. Kapłan wyjaśnił, jakie jest znaczenie i jaka jest moc tych słów i stwierdził, że one odnoszą się także do naszych parafialnych wspólnot oraz do każdego z nas. Mamy przy takiej okazji jak ta pielgrzymka, złapać dystans do samych siebie, aby być skutecznym i głośniejszym głosem mówienia o Panu Bogu we współczesnym świecie. O taki odważny głos, jak ten kobiety z tłumu, przecież chodzi. Tę naszą pielgrzymkę Bóg obdarza pięknym darem Słowa. Dziś chcemy znaleźć równowagę pomiędzy widzialnym zaangażowaniem, tworzeniem historii Kościoła, a bycie ważnym, pomiędzy pokorą, a pychą, głośnym wołaniem, a działaniem w ciszy; tu i teraz wyhamujmy i pomyślmy, czy idziemy w stronę pokory, czy pychy; czy tylko z działaniem własnym, czy zgodnym z działaniami Boga.  Zwracając się do pielgrzymów podkreślił, że ta pielgrzymka i konferencja  jest darem od Boga, by zapytać siebie, czy moje życie, modlitwa, działanie i duchowość zmierzają w dobrym kierunku, czy to jest skonsultowane z Panem Bogiem. Możemy czasem dać z siebie wszystko, a na koniec może się okazać, że to nie ten kierunek. Postarajmy się o odrobinę ciszy dla przemyślenia tego w kontekście Matki Bożej Różańcowej i słów Jana XXIII. Kaznodzieja przywołał także słowa ks. Franciszka Blachnickiego: „Doświadczenie Kościoła obecnych czasów pokazuje, że istnieje niby Chrześcijaństwo, które nie wytrzymuje próby czasu i dochodzi do laicyzacji. Tylko autentyczne Chrześcijaństwo oparte na Ewangelii przetrwa.”  Kapłan wyraził życzenie, oby nam się lepiej udawało czynić wspólnotę naszego Kościoła w Archidiecezji. W tym niech nas umacnia Duch Święty. Homilię zakończył modlitwą  z  wezwaniami do Ducha Świętego. Po zakończeniu Eucharystii, pielgrzymi zostali zaproszeni na poczęstunek do sali parafialnej.
Po przerwie powrócono do kościoła i o godz. 12.00 odmówiono wspólnie Modlitwę „Anioł Pański”, po której proboszcz parafii, ks. dr Grzegorz Śmieciński wygłosił wykład formacyjny „Codzienność przeżywać z Maryją”. Kapłan oznajmił na wstępie, że potężna jest modlitwa za przyczyną Matki Bożej. Aby słuchacze zrozumieli, na czym polega Jej orędownictwo, przytoczył opowiastkę o Jezusie spacerującym po niebie, który zauważa osoby, które być tu nie powinny. Pyta strażnika, św. Piotra, jak one się tutaj znalazły. Ten Mu odpowiada, że kiedy tylko odwróci wzrok od bramy nieba, to Twoja Matka Maryja wpuszcza je tutaj. Kapłan zalecał byśmy wpatrywali się w Maryję Królową Różańca świętego i odmawiali Różaniec, bo to jest modlitwa o niezwykłej sile i skuteczności. Przytoczył fragment słów z Ewangelii św. Łukasza / Łk.2, 15 – 19 / i powiedział, że serce jest symbolem miłości do Boga i człowieka. Serce Maryi, to serce Niepokalane, mądre. W parafiach maryjnych każdy Jej czciciel czuje się jak u mamy. Chociaż ukazywana jest Ona w różnych obrazach, to jest zawsze ta sama. W Łaziskach Górnych wyciąga do nas rękę z różańcem, zachęcając do tej skutecznej modlitwy. Pielgrzymka Akcji Katolickiej to okazja, by postawić sobie pytanie, jaka jest nasza wiara, pamiętając, że sprawdzianem wiary są nasze czyny. Wiarą żyje się na co dzień, a nie tylko w słowach. Kapłan stwierdził, że Polacy potrafią się pięknie modlić, ale czy potrafią brać wzór z Maryi? Starajmy się zabrać Maryję do swojej codzienności. Pomysłem i symbolem postawy dla Akcji Katolickiej jest Święty Jacek, który na obrazach przedstawiany jest z atrybutami: figurką Matki Bożej i Monstrancją. Naszym zadaniem jest pogłębianie pobożności eucharystycznej, a Maryja wyznacza nam kierunek tej pobożności. Maryja jest naszą Matką. „Oto Matka Twoja” /J19, 26b-27a/ - sam Jezus nam Ją daje za matkę i nasza modlitwa winna być z Maryją i przez Maryję. Kapłan wyjaśnił, że pobożność maryjna polega na tym, byśmy pozwolili Matce Bożej, by wzięła nas na ręce i poniosła do nieba. Trzeba zawierzyć Maryi i nieustannie rozpalać w sobie żar miłości do Boga i człowieka. Fatima i jej przesłanie - Maryja upomina się dziś o różaniec, pokutę i nawrócenie. O zbawczej sile różańca kapłan przekonywał przywołując postać świętego męczennika O. Maksymiliana Kolbego, który ofiarował swój różaniec 16-letniemu załamanemu psychicznie więźniowi obozu koncentracyjnego Wilhelmowi Żelaznemu. On dzięki modlitwie na tym różańcu przeżył i wyszedł na wolność. Maryja podaje nam różaniec, ale sama jest wzorem modlitwy. Kiedy w Kanie Galilejskiej mówi do Jezusa, czego gospodarze nie mają, to to jest też jej modlitwa. Ona nie stawia granic Bożemu Miłosierdziu. Na modlitwie mówmy Bogu o tym, czego nam brakuje, bez zbędnych słów, np. Panie Jezu, zdrowia nie mam … pieniędzy brakuje... Przez Maryję do Jezusa, bo to On -  Dobry Pasterz prowadzi swoje „owce” do Zbawienia. Kapłan zakończył wykład stwierdzeniem, że dziś cała AK klęka i woła do Matki Bożej Różańcowej: - Spójrz na nas i wstawiaj się za nami!                                
Słowa podziękowania za wykład do ks. dr G. Śmiecińskiego skierował Asystent AK oraz prezes Diecezjalnego Instytutu AK pan Jerzy Karmański. Prezes poinformował o bieżących działaniach podejmowanych przez DIAK, po czym miało miejsce  wręczenie dyplomów „Zasłużony dla Akcji Katolickiej Archidiecezji  Katowickiej” dwudziestu wyróżniającym się w działaniach POAK-ów członkom naszego Stowarzyszenia. Rozdano plakaty i regulaminy Konkursów organizowanych przez DIAK. Nasze pielgrzymowanie zakończyło się Nabożeństwem Różańcowym – rozważania przygotował POAK z Palowic. Po błogosławieństwie końcowym pielgrzymi udali się w drogę powrotną.
Pielgrzymka była dla nas prawdziwym przeżyciem duchowym, o które zatroszczyli się czuwający nad naszą formacją kapłani. Dziękujemy więc księdzu Proboszczowi Grzegorzowi Śmiecińskiemu za okazaną nam życzliwość, gościnność i wygłoszoną naukę formacyjną. Dziękujemy naszemu Asystentowi - ks. Krzysztofowi Brachmańskiemu za wygłoszone Słowo Boże, wspólną modlitwę i towarzyszenie naszemu pielgrzymowaniu do Królowej Różańca Świętego. Dziękujemy członkom POAK za każdy gest życzliwości skierowany do nas. Szczególne podziękowania należą się prezesowi DIAK panu Jerzemu Karmańskiemu, czuwającemu nad całością organizacji  pielgrzymki, której uroków dodała piękna słoneczna pogoda ukazująca niezwykłe piękno architektoniczne białej świątyni parafialnej w Łaziskach Górnych na tle kolorów jesieni. Przeżycia duchowe łączyliśmy tutaj z przeżyciami estetycznymi. Bóg zapłać wszystkim pielgrzymom za przybycie i udział w naszym modlitewnym zgromadzeniu. Szczęść Boże!      

Maria Rączka – Zarząd DIAK