poniedziałek, 28 października 2019

XIX ARCHIDIECEZJALNY KONKURS LITERACKI

Serdecznie zapraszamy uczniów .szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do udziału w kolejnej XIX edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej.Serdecznie zapraszamy uczniów .szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do udziału w kolejnej XIX edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej.
Celem konkursu jest:
·                   Rozwijanie zainteresowań twórczością literacką,
·                   Wyłonienie lokalnych talentów, które w przyszłości mogą współtworzyć gazetki szkolne i parafialne,
·                   Kształtowanie postaw etycznych i kreatywnych w codziennym życiu,
·                  Kontynuacja bądź nawiązanie współpracy z nauczycielami oraz samorządami.
Temat prac konkursowych:
Oto Pięć Prawd Polaków spod Znaku Rodła ogłoszonych na Kongresie Związku Polaków w Niemczech w roku 1938:
1. Jesteśmy Polakami!
2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci!
3. Polak Polakowi bratem!
4. Co dzień Polak Narodowi służy!
5. Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle!
Rozważ, czy Pięć Prawd Polaka jest obecnie skutecznym drogowskazem do kształtowania postaw patriotycznych młodych Polaków.

Regulamin konkursu
Kategorie wiekowe
W Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych  i szkół średnich w następujących  kategoriach:
-                     Szkoły podstawowe - klasy I - IV;
-                     Szkoły podstawowe - klasy V - VIII;
-                     Szkoły średnie

·                 Można zgłosić po 2 najlepsze prace z poszczególnych szkół lub parafii, w każdej grupie wiekowej;
·                   Prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, dokładny adres szkoły oraz numer telefonu, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz nazwę szkoły lub parafii;
·                   Prace powinny być napisane przez ucznia samodzielnie i wyrażać jego osobisty stosunek do tematu wypracowania;
·                   Prace nie powinny przekraczać 3 stron maszynopisu (praca może być napisana odręcznie);
·                  Dopuszczalne są wszelkie formy literackie,
·                 Prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.
·                  Terminy poszczególnych etapów:
·                  Etap szkolny: do 3 grudnia 2019 r. (zbieranie i ocena prac przez szkolne komisje);
·                  Rozstrzygnięcie Konkursu: do 19 grudnia 2019 roku:
·                  Termin nadsyłania prac:
·                  Prace finałowe należy przesłać na adres: Biuro Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej,                    ul. Jordana 39, 40-043 Katowice do dnia 10 grudnia 2019r.
·                  Prace przysłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie (decyduje data stempla pocztowego).
·                 Skład Komisji, oceniającej:
·                 W skład Komisji oceniającej prace wchodzą nauczyciele – poloniści i katecheci.
Nagrody:
·                                Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami i dyplomami.
·                                Wszyscy finaliści otrzymują dyplom uczestnictwa.
·                                Podziękowania przewidziane są dla nauczycieli/opiekunów uczestników Konkursu.
·                                Wręczenie wyróżnień i nagród oraz podziękowań odbędzie się w dniu 11 stycznia 2020 roku w kościele   p.w. św. Barbary w  Rybniku - Boguszowicach, ul. Lompy, po Mszy św. o godz. 10.00.
Uwagi końcowe:
·                                Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac nadesłanych na Konkurs w celu ich popularyzacji bądź ewentualnej publikacji.
Wyniki Konkursu podane zostaną na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej www.katowice.ak.org.pl; www.ak-katowice.blogspot.com
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>              Wyniki Konkursu podane zostaną na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej www.katowice.ak.org.pl; www.ak-katowice.blogspot.com