poniedziałek, 26 października 2015

Relacja z Kongresu Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej


Kongresowe spotkanie rozpoczęło się w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zgromadziło 37 spośród 40 zrzeszonych ruchów z terenu archidiecezji. – W tej chwili zrzeszamy 40 stowarzyszeń. Część z nich jest niezrzeszona, bo działają na terenie tylko jednej parafii – mówił w swoim wystąpieniu dr Antoni Winiarski, przewodniczący Rady Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej.
- Spotkanie członków ruchów, stowarzyszeń i grup modlitewnych to dobra okazja na poznanie środowisk i inicjatyw ewangelizacyjnych, jakie są podejmowane na terenie naszej archidiecezji - stwierdził ks. Bogdan Kania, Moderator ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Katowickiej.
Na spotkaniu był również obecny bp Adam Wodarczyk, oraz ks. Roman Chromy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Katowicach. – Pamiętajmy, że początki nowej ewangelizacji sięgają Soboru Watykańskiego II, którego owocem był dekret o apostolstwie świeckich – mówił w swoim wykładzie Od ewangelii Nuntiandi do Evangelii Gaudium bp Wodarczyk. Przypomniał on, że określenie nowa ewangelizacja zostało użyte przez Jana Pawła II podczas pobytu w Ameryce Łacińskiej w 1983 roku. Papieżowi chodziło o podkreślenie zapału, metod ewangelizacyjnych oraz środków ich wyrazu.
Ks. Bogdan Biela w wykładzie Rola ruchów w dziele nowej ewangelizacji przypomniał zebranym do kogo skierowana jest nowa ewangelizacja. – Pierwsza grupa, to ludzie zdechrystianizowani. Druga, to chrześcijanie kulturowi, czyli tacy, którzy wiarę sprowadzają głównie do symboli. (…) Trzecia grupa, to ci, którzy stanowią żywą tkankę Kościoła, czyli wszyscy ludzie zarówno świeccy, jak i duchowni. Czwarta grupa, to pojedynczy ludzie, żyjący w określonym czasie i określonym kontekście kulturowym – podkreślił.

piątek, 23 października 2015

Parafialne Spotkania z Kulturą organizowane przez POAK Orzesze ZawiśćPo raz szósty z naszej inicjatywy odbyły się  w dniach 04 -11  października br Parafialne Spotkania z Kulturą , które co roku organizujemy na pamiątkę konsekracji naszego kościoła. Zawsze nasze działanie jest ukierunkowane na jakiś temat dotyczący albo hasła roku kościelnego  lub poświęcone jest  osobie zasłużonej dla naszej archidiecezji. Tym razem naszym celem było przybliżenie naszym parafianom historii naszej archidiecezji , która w bieżącym roku obchodzi jubileusz 90-lecia powstania. Postanowiliśmy więc zaprezentować  na zorganizowanej przez nas wystawie zasłużone osoby dla naszej archidiecezji, a także czołowe świątynie, które znajdują się na naszym terenie.

czwartek, 15 października 2015

JESIENNE REKOLEKCJE AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ W BRENNEJ
W ogłoszonym przez Papieża Franciszka Roku Życia Konsekrowanego, Akcja Katolicka Archidiecezji Katowickiej poznawała „Bogactwo życia konsekrowanego”    w czasie kolejnych Rekolekcji w Brennej, poświęconych tej tematyce. Odbyły się one w dniach 09 - 11 października 2015r.  Rekolekcje prowadził zakonnik z Klasztoru OO. Bernardynów w Dukli – o. Eugeniusz Kaczor.
            Wezwanie do Ducha Świętego o światłość i umocnienie w wierze na czas rekolekcyjnych rozważań rozpoczęło nasze pierwsze spotkanie, w czasie którego miały miejsce: konferencja wprowadzająca w temat rekolekcji, modlitwa różańcowa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem oraz spowiedź święta. 
 Ojciec Rekolekcjonista w ciekawy sposób przedstawił historię życia zakonnego, którego początków upatruje się w życiu pustelniczym znanych postaci świętych i błogosławionych, wśród których jest też Jego Patron -  św. Jan z Dukli. Pustelnie zazwyczaj powstawały z dala od osad ludzkich, ale zawsze tam, gdzie było źródło i woda, które symbolizowały obmycie, czystość i nowe życie. Motywem skłaniającym ludzi do podjęcia życia w całkowitym odosobnieniu, było prowadzenie pokuty za grzechy swoje lub czyjeś, czy też pragnienie prawdziwej modlitwy, która rodzi się w ciszy własnego serca, aby być bliżej Boga. Z biegiem czasu życie pustelnicze przerodziło się w życie zakonne. Powstały pierwsze zakony kontemplacyjne i klasztory, w których podstawą codziennego życia był zbiór przepisów normujących życie zakonne, zwany Regułą.

wtorek, 13 października 2015

Nie popełniajmy tych samych błędów - idźmy głosować.


Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych Archidiecezji Katowickiej

Serdecznie zapraszamy członków ruchów, stowarzyszeń i wspólnot modlitewnych na szósty Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych Archidiecezji Katowickiej, który odbędzie się w sobotę 24 października 2015 r.
Będziemy zastanawiać się, jak możemy przemieniać świat w duchu Dobrej Nowiny. Tematem Kongresu będzie Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary.

Uprzejmie prosimy o zachęcenie członków ruchów, stowarzyszeń i wspólnot modlitewnych do
uczestnictwa w Kongresie. Prosimy o przesłanie informacji o Kongresie i sposobie zapisania się do wszystkich Waszych członków.

Liczny udział w Kongresie  jest naszą wspólną sprawą.
Kilka informacji o organizacji Kongresu