środa, 27 maja 2015

Z głębokim smutkiem zawiadamiam, że zmarł Pan
 dr Alojzy Mura, były długoletni Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii p.w. św. Jerzego w Rydułtowach.
Rodzinie Zmarłego, w imieniu członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej składam wyrazy serdecznego współczucia.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!
Pogrzeb śp. Alojzego Mura odbędzie się w kościele parafialnym p.w. św. Jerzego w Rydułtowach w sobotę dnia 30 maja o godz. 9.00 


Jerzy Karmański- Prezes DIAK

czwartek, 14 maja 2015

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI AKCJI KATOLICKIEJCzęstochowa, 19-20.06.2015 r.

19  czerwca – piątek – konferencja „Przed II Kongresem Akcji Katolickiej”
Wyższe Seminarium Duchowne (ul. św. Barbary 41)
17.00 –– otwarcie konferencji  - Halina Szydełko, Prezes Zarządu KIAK
– Bp Marek Solarczyk, Asystent Krajowy
17.15 – referat I-  ks. prof. Tadeusz Borutka
            referat II – Jan Stefanek (Archidiecezja Poznańska)
            referat III – Halina Szydełko prezes KIAK
19.00 – kolacja
21 .00 – Apel Jasnogórski – Kaplica Matki Boskiej – Bp Marek Solarczyk

   20 czerwca – sobota
9.00 Katedra
– Słowo pasterskie Abp. Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego
– słowo p. H. Szydełko
– słowo bp. M. Solarczyka
- wystąpienia zaproszonych gości
10.15 – przejście na Jasną Górę
11.15   – powitanie na Szczycie Jasnogórskim
11.30 – Msza św. na Szczycie Jasnogórskim
   pod przewodnictwem i kazaniem Bp. Marka Solarczyka Krajowego Asystenta Akcji                Katolickiej

24 MAJA. NIE ZLEKCEWAŻ TEJ DATY. IDŹ GŁOSOWAĆ!            Przed nami druga tura wyborów prezydenckich. Ogromnie ważnych dla kierunku rozwoju Polski, dla jej społecznego kształtu. Wyniki pierwszej tury pokazały, że Polacy wystawiają żółtą kartkę obecnemu sposobowi sprawowania władzy. Pokazują, że chcemy zmian. Pokazują, że nie zgadzamy się na zubożenie społeczeństwa, nieuczciwy podział dobra narodowego, na przerosty administracji, na nepotyzm, na źle wydawane pieniądze unijne, na prawodawstwo uderzające w rodzinę i chrześcijański system wartości. „Wszelka władza, która nie respektuje prawa Bożego, prędzej czy później staje się bandą złoczyńców” (św. Augustyn). To wszystko możemy zmienić. Wystarczy tylko dobrze zagłosować.  
            Akcja  Katolicka wielokrotnie wskazywała na niedostateczne korzystanie przez nas z mechanizmów demokracji. Umiemy narzekać, kreślić wspaniałe programy, pouczać, jak należałoby zarządzać naszym wspólnym dobrem – Polską. I nic więcej nie robimy. Dyskutujemy, a nie działamy. Pozwalamy, aby inni podejmowali decyzje, często szkodliwe dla kraju i dla społeczeństwa. Trzeba działać. Trzeba pójść w niedzielę, 24 maja, do Obwodowej Komisji Wyborczej, wziąć druk do głosowania, postawić krzyżyk przy naszym kandydacie, wrzucić druk do urny wyborczej. I czuwać nad uczciwością wyborów.
            Te wybory mają wyjątkowy wymiar. Wybierać będziemy osobę najważniejszą w państwie.  Polska, Polacy potrzebują prezydenta, który będzie stał na straży Konstytucji RP i dobra narodu. Prezydenta, który nie będzie tylko patrzył na rosnącą emigrację młodych ludzi nie mogących znaleźć w kraju dobrze opłacanej pracy, kupić własnego mieszkania bez lichwiarskich kredytów, założyć normalnej rodziny, za którą będą sami odpowiedzialni. Chcielibyśmy, aby te rodziny  mogły także liczyć na pomoc państwa.   
             Bądźmy świadomymi obywatelami, nie dajmy sobie odebrać odpowiedzialności za własny kraj i za własne losy. Wybierzmy prezydenta godnego zaufania, rzetelnego, nie odbierającego społeczeństwu należnych mu przywilejów, przyjaznego rodzinom, broniącego systemu wartości „niepodlegających żadnych negocjacjom, jakimi są szacunek i obrona ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, rodzina oparta na trwałym małżeństwie mężczyzny i kobiety, prawo, a także obowiązek rodziców do wychowania dzieci, oraz promocja dobra wspólnego we wszystkich jego formach” ( Benedykt XVI ). Kraj potrzebuje prezydenta, który swą energią nada polskiej polityce niezbędnego dynamizmu. 
             12 maja obchodziliśmy 80. rocznicę śmierci wielkiego męża stanu, patrioty, polskiego rycerza, jak zwykł o sobie mówić marszałek Józef Piłsudski, który kiedyś powiedział: „Dopóki społeczeństwo jest bierne, spodziewa się wszystkiego od innych, tylko nie od siebie – nic nie nastąpi”. Nic się zmieni.
            Chcemy zmieniać? Chcemy lepszej Polski? Idźmy głosować. Mamy ogromne możliwości, zwłaszcza wtedy, gdy potrafimy wspólnie podejmować mądre decyzje.


                                                                                                                      Prezes Zarządu
                                                                                                                      Krajowego Instytutu AK
                                                                                                                      Halina Szydełko
Warszawa, 12 maja 2015 r. 

wtorek, 12 maja 2015


"W polskich szpitalach w wyniku aborcji ginie ponad 1000 dzieci rocznie, przeważnie są to dzieci chore lub podejrzanie o chorobę. Żeby zatrzymać mordowanie nienarodzonych potrzebna jest zmiana prawa, dlatego zachęcamy do podpisania się pod obywatelskim projektem ustawy „Stop Aborcji”, który ma na celu zapewnienie prawa do życia każdemu dziecku.