poniedziałek, 6 lutego 2012

W sprawie koncesji dla Telewizji Trwam


Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej stanowczo protestuje w związku z nieprzyznaniem Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej.

Uważamy, że decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pozbawiona była podstaw merytorycznych, tym bardziej,że koncesje przyznano zupełnie nowym komercyjnym kanałom telewizyjnym, podczas gdy Telewizja Trwam jest nadawcą społecznym, cenionym, rekomendującym się wieloletnim stażem.
Asymetryczne traktowanie nadawców przez KRRiTv, noszące wszelkie znamiona dyskryminowania telewizji emitującej program religijny, godzi w fundamentalne zasady demokratycznego państwa
i może być rozumiane, jako celowe ingerowanie w prawo do swobodnej wypowiedzi,którą chroni art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Zarząd KIAK zawraca się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zrewidowanie postępowania koncesyjnego i uwzględnienie starań Telewizji Trwam o miejsce w multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej.
Zarząd Krajowego Instytutu
Akcji Katolickiej