poniedziałek, 13 stycznia 2020

NOWOROCZNE SPOTKANIE DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ U ŚW. BARBARY W BOGUSZOWICACH OS. – 11.01.2020r. Noworoczne spotkanie Rady DIAK odbyło się w Parafii św. Barbary, u byłego Archidiecezjalnego Asystenta ks. Piotra Rożyka. Jak zawsze zainaugurowała je uroczysta Eucharystia, którą sprawowali: proboszcz parafii ks. Piotr Rożyk oraz Archidiecezjalny Asystent AK -  ks. Krzysztof Brachmański. Uczestnicy spotkania zaraz po wejściu do kościoła zauważyli duże zmiany w  jego wystroju po zakończonym remoncie ołtarza głównego. Uwagę wszystkich  skupiła na sobie betlejemska stajenka  wkomponowana w ołtarz główny. Ona to właśnie stała się tematem rozważań naszego Asystenta w czasie wygłoszonej przez niego homilii. Kapłan podkreślał bardzo trafne umiejscowienie groty betlejemskiej w podstawie ołtarza, na którym w czasie każdej Eucharystii następuje Boże Narodzenie – rodzi się Bóg i stajenka wtedy staje się bardzo autentycznym i rzeczywistym obrazem Narodzin Boga-Człowieka. Ks. Krzysztof nawiązał do okresu  przygotowań przedświątecznych, szału zakupów, dekoracji itp., gdzie pole do popisu ma szatan – najlepszy parodysta Boga,  który robi wszystko, by Boże Narodzenie nie dokonało się w naszym sercu. – Jakie jest więc kryterium, byśmy mogli sprawdzić, czy Bóg narodził się w naszym sercu? 
  Tu odpowiedzią  jest postawa Matki Bożej. Za sprawą Ducha Świętego Bóg wchodzi do jej łona, a ona idzie do swej krewnej  i  natychmiast nawiązuje komunikację z Elżbietą, przekazując jej wiadomość, że Bóg jest w jej sercu. Ona potrzebuje obecności drugiego człowieka,  nie kryje się, nie jest zamknięta w sobie. Tu następuje też odwołanie do fragmentu czytanej Ewangelii i przywołanie postawy Jezusa wobec człowieka trędowatego./Łk.5, 12-16/  Jezus nie tylko mówi o miłości, On nią żyje i dzieli się nią z ludźmi, których spotyka. Jeśli Bóg się w nas rodzi, to wchodzimy w jeszcze piękniejszą relację z drugim człowiekiem. Stajemy się bardziej otwarci i życzliwi dla swych najbliższych –  otwartość jest kryterium Bożego Narodzenia. Kapłan przypomniał  definicję słowa „miłość”- jako poświęcenie, praca, zaangażowanie i stwierdził, że tym żyje AK, ale wg innej definicji „miłość” to otwarcie na drugiego człowieka. Bywa też tak, że praca, poświęcenie, zaangażowanie jest po to, by nie kochać, bo rodzice czasem zrobią wszystko dla swojego dziecka, spełnią wszystkie jego zachcianki, by nie spojrzeć mu w oczy, by nie porozmawiać, a to może być ucieczka od otwartość. Bóg kocha nas i On otworzył się na nas.  Chrześcijaństwo jest otwartością. Kapłan nawiązał do wyglądu Groty Betlejemskiej, która jest ciemna, zimna, niewygodna, ale jest zawsze otwarta, bo w grocie przecież brak drzwi. Podkreślił genialną wręcz symbolikę tej groty i jej genialne umiejscowienie w tak wyjątkowym czasie Kościoła – w Roku Eucharystii. Z tej Groty już wielu skorzystało – mędrcy, pasterze, ona jest symbolem Bożego Narodzenia – jej otwartość wzywa nas, byśmy otworzyli serce dla drugiego człowieka i mieli czas dla niego. Do każdego kościoła w Polsce drzwi są otwarte. Zawsze otwartą Grotą tego boguszowickiego kościoła jest boczna Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu, bo Chrystus jest otwartością. Kończąc homilię kapłan wezwał nas do szczególnej modlitwy w trwającym Roku Eucharystii, byśmy zauważyli otwarte drzwi kościoła i że tutaj w swej otwartości na ołtarzu rodzi się Bóg, który zaprasza, byśmy się tej otwartości uczyli.   Kapłan zachęcał byśmy przenieśli ten piękny zwyczaj na cały rok i przyprowadzali tu swoje dzieci i wnuki, by spojrzeć w oczy Jezusowi Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie. Zakończył homilię życzeniami: „Uczcie się otwartości w codzienności – niech w Was rodzi się Bóg, abyście byli „otwarci”.”Uroczystą oprawę mszy świętej przygotował miejscowy POAK.
 Po zakończeniu Eucharystii odbyło się wręczenie nagród i dyplomów laureatom Konkursu Literackiego oraz podziękowań dla Opiekunów. Wszyscy laureaci i opiekunowie zostali zaproszeni na ciepły poczęstunek, a członkowie Rady Diak tę część spotkania rozpoczęli modlitwą, po której nastąpiło symboliczne łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Po poczęstunku odmówiono wspólnie modlitwę południową „Anioł Pański”  po której rozpoczęły się obrady Zwyczajnego Zebrania Rady DIAK wg zatwierdzonego harmonogramu obrad, które poprowadził przewodniczący p. Mariusz Tracz. Szczegółowy przebieg obrad zawarty jest w Protokole nr1/2020. Prezes Jerzy Karmański omówił  sprawy bieżące związane z opracowaniem Statutu AK Archidiecezji Katowickiej, organizacją rekolekcji w Brennej oraz świętowaniem 100-lecia Urodzin św. Jana Pawła II, Modlitwa oraz kapłańskie błogosławieństwo były ostatnim punktem spotkania.
Członkowie Rady DIAK składają serdeczne „Bóg zapłać” ks. Piotrowi Rożykowi   za umożliwienie nam tego spotkania opłatkowego u św. Barbary w Boguszowicach Os., gdzie w ciągu minionej kadencji  Asystenta Kościelnego AK – ks. Piotra,  bywaliśmy dość często. Dziękujemy za gościnę, za ciepłe i życzliwe przyjęcie oraz za każdy gest życzliwości, jakiego doświadczyć mogliśmy również ze strony pań z Parafialnego Oddziału AK.  Dziękujemy naszemu Asystentowi ks. Krzysztofowi oraz panu Prezesowi  Jerzemu Karmańskiemu  za wszelkie starania, by to spotkanie mogło się odbyć. Wszystkim uczestnikom naszego zgromadzenia Bóg zapłać za obecność. Wszystkim ”Szczęść Boże” w Nowym 2020 Roku!           
Maria Rączka – Zarząd DIAK