poniedziałek, 10 lutego 2020


Z a p r o s z e n i e
                     Serdecznie zapraszamy na spotkanie formacyjne Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2020 r  w  salce katechetycznej parafii p.w. Św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach, ul. Garncarska 16.

Program spotkania:

Godz. 10.00   Msza św. z homilią,
Godz. 10.45   Dziesiątka Różańca św.,                
Godz. 11.00   Poczęstunek,
Godz. 11.30   Prezentacja działalności POAK,
Godz. 12.00   Anioł Pański,
Godz. 12.05   Wykład formacyjny,
Godz. 12.30   Sprawy organizacyjne:
·      Statut Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej,
·      Powołanie zespołu ds. przygotowania Regulaminów do statutu,
·      Informacja Skarbnika DIAK,
·      Informacje z KIAK,
·      Sprawy różne.
Godz. 13.00   Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo.

                   Na spotkaniu będzie możliwość zaopatrzenia się w materiały formacyjne na nowy rok kościelny oraz statut. Prosimy prezesów POAK o przygotowanie i dostarczenie materiałów dotyczących działalności POAK w parafiach a także możliwości przeprowadzenia spotkania Rady DIAK w parafii.