niedziela, 23 lutego 2020

Spotkanie DIAK w parafii Św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach

W sobotę 15 lutego  br. odbyło się spotkanie  Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w parafii Św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach . Spotkanie poprzedziła modlitwa różańcowa za żywych i zmarłych członów Akcji Katolickiej . Rozważaniom jak również Mszy Św.  przewodniczył ksiądz proboszcz Stanisław Gańczorz. Modlitwę wiernych jak również czytanie sprawowali członkowie POAK .


Homilia ( wykład) wygłoszona przez ks. proboszcza w temacie '' Jak wychować liderów chrześcijańskich  '' może posłużyć jako kompendium   dla członków  a w szczególności prezesów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickich. W homilii ks. Stanisław mówił , że przywództwo (liderowanie )  nie może oznaczać jakiejś pozycji społecznej czy władzy a jedynie może służyć  dla całej społeczności zgromadzonej wokoło parafii  czy miejsca działania .
 Lider powinien sobie wyznaczyć cele i kierunki działania uwzględniając :.
- gotowość do podęcia zadania z uwzględnieniem  trudności, które mogą nastąpić ,
- długofalowe wizje i kierunki działania,
- posiadane umiejętności do przyciągnięcia  do siebie ludzi którzy pomogą przy realizacji przedsięwzięcia.
Lider  jest niezbędny w czasach kryzysu, musi być przekonany o celowości  swoich działań , nie może obawiać się krytyki  ale również powinien oddalać od siebie grzech pychy . Powinien wiedzieć w jaki sposób zrealizuje swój cel. Przygotowuje się do trudności które mogą następować. Jako przykład Ksiądz przytoczył ,ze mogą  to być : wyż czy niż demograficzny, starzenie się społeczeństwa, skandale i wiele innych temu podobnych .  Ksiądz proboszcz zaznaczył ,że każdy z nas stara się być liderem,  bo tego oczekuje od nas Bóg.
Niezbędnym czynnikiem, który ma wpływ na kształtowanie lidera jest jego stała formacja, która musi być równowagą pomiędzy aspektami duchowymi i cielesnymi. Potrzeba codziennego czytania Pisma Świętego , prasy katolickiej , czytania książek ,słuchania pozytywnych audycji ale również czas na medytację i życie sakramentami , znajomość prawd wiary i przykazań  ma wpływ na osobowość lidera.  Dla przykładu Ksiądz Proboszcz przedstawił mam postać Św. Jana Pawła II który może być wzorem  lidera. Przez wytężoną pracę nad sobą  potrafił  w swoim działaniu wykorzystać  wcześniej  zdobyte  i wyuczone zdolności aktorskie ( ekspresja przemówień, mimika twarzy i wiele innych ) czy  literackie ( książki ,wiersze, homilie adhortacje  i wiele innych) .
Każde zadanie stojące przed liderem musi wiązać się  swoim poświęceniem .
Lider powinien być odpowiedzialny za słabszych, wzbudzać  zaufanie, nie wywyższać sie  i potrafić  słuchać . Potrzeba świętych kobiet i mężczyzn  to recepta na trudne  i niełatwe  czasy kryzysu wiary . Jako przykład podał nam ksiądz proboszcz świętą Katarzynę ze Sieny, świętą  Teresę z Avila , świętego księdza  Ignacego Loyolę którzy żyli również w  czasach walki z kościołem i wiarą   .
          

  Po mszy Świętej zostaliśmy zaproszeni do  salek parafialnych gdzie po pysznym poczęstunku  mieliśmy możliwość zapoznania się z działalnością POAK .Pan Prezes Grzegorz Mularczyk przedstawił w multimedialnej prezentacji  bogatą ofertę swoich działań na rzecz parafii i miasta Żory. Takim sztandarowymi są np. organizacja festynów parafialnych , Jarmarków Średniowiecznych , Święto Ognia czy jabłko od Boga i wiele innych . 
Prezes Grzegorz Mularczyk przedstawił również  zagadnienia które były poruszane na Radzie DIAK w Warszawie . Jesteśmy bardzo wdzięczni za gościnne przyjęcie, a Księdzu Proboszczowi za wygłoszony wykład formacyjny, sprawowaną w naszej intencji Mszę Świętą oraz modlitwę różańcową. Wielkie BÓG ZAPŁAĆ   BB