środa, 14 marca 2018

Z a p r o s z e n i e 
Serdecznie zapraszamy na Zwyczajne Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się w dniu 17 marca 2018r w salce katechetycznej przy parafii p.w. św. Barbary w Boguszowicach-Osiedlu, ul. Lompy 18.

Program spotkania:

Godz. 10.00   Msza św. z homilią,
Godz. 10.45   Dziesiątka Różańca św.
Godz. 11.00   Poczęstunek,
Godz. 11.30   Posiedzenie Rady DIAK,
Godz. 12.50   Sprawy organizacyjne,
Godz. 13.00   Sprawy różne, 
Godz. 13.15   Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo.
 
Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                                  Prezes DIAK
        Ks. Piotr Rożyk                                                                    Jerzy Karmański