niedziela, 8 czerwca 2014

Ogólnopolska Pielgrzymka AK na Jasną Górę

W dniu 21 czerwca br. odbędzie się Ogólnopolska  Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Wzorem lat ubiegłych, tegoroczną pielgrzymkę rozpoczniemy w Katedrze Częstochowskiej, by następnie przejść w uroczystej procesji pod szczyt Jasnej Góry i tam kontynuować naszą modlitwę i refleksję. W tym roku nasze spotkanie z Jasnogórską Panią będzie również wyrazem wdzięczności za kanonizację dwóch wielkich papieży – Jana XXIII i Jana Pawła II. Podczas Eucharystii odnowimy przyrzeczenie Chrztu św. – prosimy zabrać świece.

Mamy nadzieję gościć na naszej pielgrzymce panią Marię Grację Tibaldi z Rzymu – Sekretarza Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej oraz przedstawicieli Akcji Katolickiej z Wielkiej Brytanii, Ukrainy a także Rumunii.
W przeddzień pielgrzymki, w dn. 20 czerwca odbędzie się konferencja pt. ”Zło dobrem zwyciężaj”, na którą serdecznie zapraszam.
Oczekując na spotkanie łączę wyrazy szacunku
Halina SzydełkoPrezes Zarządu Krajowego Instytutu
Akcji Katolickiej
Warszawa, 16 maja 2014 r.
 ——————————————————————————————- 
PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI AKCJI KATOLICKIEJCzęstochowa, 20-21.06.2014 r.
20  czerwca – piątek
Konferencja „ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ”  – Wyższe Seminarium Duchowne (ul. św. Barbary 41)
16.00 otwarcie konferencji:
Halina Szydełko, Prezes Zarządu KIAK,
Bp Marek Solarczyk, Asystent Krajowy
16.15 
„Cywilizacja miłości odpowiedzią na cywilizację śmierci” – dr hab. prof. UKSW Maria Ryś„Budujemy dialog – uwarunkowania dobrej komunikacji interpersonalnej” – dr Paweł Kwas (UKSW)
Dyskusja 
21.00Apel Jasnogórski – Kaplica Matki Boskiej – Bp Marek Solarczyk
Nocne czuwanie (prowadzi Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej)
 21 czerwca – sobota
9.00       Katedra– Słowo pasterskie Abp. Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego– słowo p. H. Szydełko
– słowo Bp. M. Solarczyka - wręczenie medali „ Za dzieło apostolstwa” 
- wystąpienia zaproszonych gości
10.15 – przejście na Jasną Górę
11.15  - powitanie na Szczycie Jasnogórskim
11.30 – Msza św. na Szczycie Jasnogórskim pod przewodnictwem i z kazaniem Bp. Marka Solarczyka Krajowego Asystenta Akcji   Katolickiej