poniedziałek, 15 maja 2017

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI AKCJI KATOLICKIEJ Częstochowa, 09-10.06.2017r.„Idźmy i głośmy z Maryją”

09 czerwca - piątek

Sala Redakcji ”Niedzieli”, ul. 3 Maja 12


17.00 - otwarcie konferencji - Urszula Furtak, prezes Zarządu KIAK

 - słowo J.E. Bpa Mirosława Milewskiego, Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej

 - słowo J.E. Abp Stanisława Nowaka, Biskupa Seniora Archidiecezji Częstochowskiej

 - wystąpienia:
 - O. Mariusz Tabulski OSPPE, Definitor Zarządu Zakonu, temat: „Jasnogórskie śluby Narodu i objawienia fatimskie w obronie wiary i cywilizacji”
 - Ks. dr Szymon Stułkowski, Rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu,
temat: „Idźcie i głoście! Ale razem: duchowni, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy”
 - dyskusja

21 .00 Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej

- Apel Jasnogórski, J.E. Bp Mirosław Milewski

10 czerwca - sobota

10.30 Katedra Częstochowska
- słowo prezes Zarządu KIAK, Urszuli Furtak
- słowo pasterskie J.E. Abpa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego
 - słowo J.E. Ks. Bpa Mirosława Milewskiego
- wystąpienia zaproszonych gości
- wręczenie medali „Za dzieło apostolstwa”

11.45 - przejście na Jasną Górę

12.45 - powitanie ze Szczytu Jasnogórskiego
 - ojcowie paulini
 - prezes KIAK Urszula Furtak

 13.00 - Msza św. na Szczycie Jasnogórskim
 pod przewodnictwem i z homilią J.E. Bpa Mirosława Milewskiego, Krajowego Asystenta

 Akcji Katolickiej