piątek, 14 września 2012Zaproszenie  na X Archidiecezjalną Pielgrzymkę Akcji Katolickiej
do Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Kochłowicach
w dniu 22 września 2012 r. 

Program: 
- godz. 10.00 – Powitanie pielgrzymów przez ks. dziekana Jerzego  Lisczyka , kustosza Sanktuarium oraz Msza św. Z homilią ks. dr Piotra Szołtysika archidiecezjalnego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej ( Sanktuarium),
- godz. 11.00 – Przerwa na poczęstunek (Dom Parafialny),
- godz. 11.30 – Słowo ks. dziekana Jerzego  Lisczyka , kustosza Sanktuarium  ( Dom Parafialny),
- godz. 11.55 – Wystąpienie pana Jerzego Karmańskiego – prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej ( Dom Parafialny),
- godz. 12.20 - Wręczenie Dyplomów „ Zasłużony dla AKAK”  ( Sanktuarium),
- godz. 12.30 - Nabożeństwo różańcowe z błogosławieństwem  (Sanktuarium),
- godz. 13.00 –Zawierzenie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej Matce Bożej z Lourdes  (Sanktuarium),
-godz. 13.15 – Zakończenie pielgrzymki (Sanktuarium).