sobota, 29 września 2012

Sprawozdane z X Archidiecezjalnej Pielgrzymki Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej

X Archidiecezjalna Pielgrzymka Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej do
Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes w Kochłowicach.

W sobotę 22 września br. bardzo liczna grupa członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej spotkała się na swojej dorocznej pielgrzymce tym razem w Kochłowicach w Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes.
Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą koncelebrowaną, której przewodniczył ks. dr Piotr Szołtysik, archidiecezjalny Asystent Kościelny Akcji Katolickiej. W wygłoszonej homilii skupił naszą uwagę na Słowie Bożym, które jako ziarno jest nieustannie w nas zasiewane i pada na różną glebę naszych serc. Zwracał uwagę, że nie wystarczy tylko słuchać Słowa Bożego,musimy je przyjąć do serca i nim żyć.
Pytał nas: czy należymy do tych, którzy słuchają Słowa Bożego, czy też do tych, którzy przyjmują go sercem i nim żyją? Podkreślił, że potrzebujemy tych, którzy żyją Słowem Bożym.
W nawiązaniu do Matki Bożej z Lourdes, która w swoim objawieniu w 1852 roku zwróciła uwagę na trzy sprawy:
- potrzebę nawrócenia,
- modlitwę,
- pokutę.
Ks. Piotr Szołtysik powiedział, że nawraca się ten kto przyjmuje Słowo Boże, modli się i czyni pokutę. Mamy coraz więcej problemów z pokutą, jeśli nie będzie pokuty nie będzie nawrócenia.Tam gdzie jest Maryja tam jest modlitwa- szczególnie modlitwa różańcowa. Prosił abyśmy byli otwarci na Słowo Boże, rozważali je i wydali owoc. Niech nasze dzisiejsze pielgrzymowanie będzie owocne za przyczyną Matki Bożej z Lourdes.
Ks. Asystent powiedział też, że Akcja Katolicka jest odpowiedzialna za Kościół lokalny i powszechny.
Pod koniec Mszy Św. powitał zgromadzonych proboszcz miejsca ks. Jerzy Lisczyk i zaprosił do Domu Parafialnego. W dalszej części swojego wystąpienia ks. proboszcz Jerzy Lisczyk przedstawił długą oraz bogatą historię parafii w Kochłowicach, bo sięgającą roku 1590.Wskazał postacie, które przyczyniły się do umocnienia parafii, rozwoju życia duchowego i społecznego. Między innymi byli to ks. Ludwik Tunkel, ks. Franciszek Szulc, ks. kanonik Alojzy Pyrsz, ks. Joachim Krupa.
Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes z 1806 roku to kościół późnobarokowy, murowany, postawiony w miejscu wcześniejszego drewnianego, do roku 1902 pod wezwaniem Świętej Trójcy.Wyposażenie przeniesione z pierwszego kościółka to organy 10- głosowe, balaski, balustrada chóru, kamienna chrzcielnica. Z XIX wieku są witraże z prezbiterium i ołtarze boczne, zaś z XX wieku ołtarz główny w formie groty lourdzkiej- z cegły obsypanej gruzem skalnym, nawiezionym z Lourdes.
Od 19 grudnia 2008 roku jest Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes.
W dalszej części spotkania konferencję wygłosił Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej Jerzy Karmański- potrzeby naszych czasów miarą naszego zaangażowania .
Przywołał słowa błogosławionego Jana Pawła II: „Kościół potrzebuje AkcjiKatolickiej”. Ze wględu na wagę treści poruszanuch w konferencji zostanie opublikowana w odrębnej  informacji.
Miłą częścią spotkania było wręczenie 21 osobom dyplomów „Zasłużony dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej”.
Pielgrzymkę zakończono w Sanktuarium u stóp Matki Bożej z Lourdes modlitwą różańcową
i zawierzeniem Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej Matce Bożej z Lourdes.
( Fotografie w galerii fotograficznej)