niedziela, 6 października 2013

Turniej szachowy o puchar Prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej

Regulamin turnieju


VI ARCHIDIECEZJALNY  TURNIEJ  SZACHOWY
O PUCHAR PREZESA AKCJI KATOLICKIEJ

1
Organizator
Akcja Katolicka Archidiecezji Katowickiej                                               
2
Cel turnieju
Popularyzacja sportu szachowego w parafiach archidiecezji katowickiej
Rywalizacja sportowa pomiędzy parafiami.
3
Termin
Sobota  30.11. 2013 r.,  godz. 10.00
4
Miejsce zawodów
Parafia p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Imielinie.
5
Warunki uczestnictwa
a) Na etapie archidiecezjalnym w Turnieju, z każdej parafii, może brać udział jeden zawodnik
    zwycięzca z każdej z kategorii: dzieci, młodzież oraz open.     
b) Zgłoszenia uczestników rozgrywek finałowych do dnia 22 listopada 2013r,             
    telefonicznie –  nr tel.  507 137 691; e-mail: jerzykarmanski@interia.pl
    W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, miejscowość, parafię.
c) Przybycie na miejsce zawodów i potwierdzenie zgłoszenia od godz. 9.45                            
a)                      w dniu  rozgrywek. Posiadanie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej.
d) Za przeprowadzenie eliminacji na poziomie parafii odpowiedzialni są prezesi POAK.
6
System rozgrywek i tempo gry
Zasady gry zostaną podane w dniu przeprowadzania rozgrywek finałowych, po ustaleniu  liczby uczestników.
7
Nagrody
Puchar prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej dla zwycięzców                           w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Nagrodzone będzie również II i III miejsce w każdej z kategorii.
Uroczyste wręczenie pucharów nastąpi w dniu 11 stycznia 2014r. (sobota) w parafii p.w. Jana Chrzciciela w Tychach, ul. Kopernika 5, po Mszy św. o godz. 10.00.
8.
Postanowienia końcowe
W Turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.
Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest prezes POAK delegujący swego reprezentanta.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz możliwość zmian w regulaminie.

                                                                                         Prezes Diecezjalnego Instytutu
                                                                                Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej

                                                                                                           Jerzy Karmański