wtorek, 9 stycznia 2018

Z a p r o s z e n i e


Serdecznie zapraszamy na Zwyczajne Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się w dniu 13 stycznia 2018 r w salce katechetycznej przy parafii p.w. św. Barbary w Boruszowicach - Osiedlu ul. Lompy 18.

Program spotkania:

Godz. 10.00   Msza św. z homilią,
Godz. 10.45   Wręczenie pucharów i nagród X Turnieju Szachowego i XVII Konkursu 
                    Literackiego,
Godz. 11.00   Poczęstunek,
Godz. 11.30   Posiedzenie Rady DIAK,
Godz. 12.00   Anioł Pański,
Godz. 12.05   Sprawy organizacyjne,
Godz. 12.30   Sprawy różne,
Godz. 13.00   Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo.
 
Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                                  Prezes DIAK

        Ks. Piotr Rożyk                                                                    Jerzy Karmański