poniedziałek, 18 września 2017

XIII ARCHIDIECEZJALNA PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ DO TURZY ŚLĄSKIEJ- 16.09. 2017 r.


„Z MARYJĄ IDZIEMY I GŁOSIMY CHRYSTUSA” – pod tym hasłem członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej wraz ze swoimi asystentami kościelnymi pielgrzymowali do „Śląskiej Fatimy” – tj. do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej. W roku Jubileuszu 100-lecia objawień fatimskich oraz 300 rocznicy Koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, chcieliśmy dziękować Maryi za opiekę i na nowo zawierzyć Jej siebie, nasze rodziny, parafie oraz działalność  naszego Stowarzyszenia.
Pielgrzymów zgromadzonych u stóp Fatimskiej Pani powitał ks. proboszcz Kazimierz Czempiel, który również przedstawił niezwykłą historię Sanktuarium i kultu MB Fatimskiej w Turzy Śląskiej. Przed rozpoczęciem mszy św. Jego Ekscelencję ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia,  byłych Asystentów Archidiecezjalnych: ks. dr hab. Arkadiusza Wuwera, ks. Stanisława Nogę i Ks. Piotra Szołtysika oraz tak licznie zgromadzonych asystentów parafialnych AK, powitał ks. Piotr Rożyk – Archidiecezjalny Asystent AK
 Uroczystą mszę świętą koncelebrowaną przez wszystkich asystentów kościelnych AK, odprawił i wygłosił homilię JE ks. Arcybiskup Damian Zimoń.  Nawiązując do czytanego fragmentu Ewangelii /Łk. 6, 43–49 / powiedział do zebranych,  że budowanie swojego życia na Jezusie Chrystusie trzeba rozpocząć od zbudowania mocnego fundamentu na skale. Wykopać fundament pod dom w skale nie jest łatwo, tak jak nie jest łatwo wejść w głąb „skały” swojego serca, by znaleźć prawdę o sobie, by to co złe wykorzenić.  Jest to jednak konieczne, by „dom” naszego życia z Bogiem mógł mieć mocne fundamenty, by mógł przetrwać wszelkie przeciwności. Czas Jubileuszu 100-lecia Fatimy jest dla nas okazją, by dokonać swojej wewnętrznej przemiany, by zbudować w swym sercu nowe fundamenty wiary.  W swej homilii Ksiądz Arcybiskup przywołał postać Wielkiego Papieża Polaka – św. Jana Pawła II i Jego Adhortację „Ecclesia in Europa”,  w której zawarta jest Ewangelia Nadziei. Tę Ewangelię mamy wszyscy głosić, celebrować ją i jej służyć, bo obecny w Kościele Jezus Chrystus jest jedynym i nieprzemijającym źródłem nadziei dla współczesnej Europy. On jest fundamentem  tej nadziei, którą współczesna Europa zagubiła, więc Orędzie Nadziei trzeba jej głosić.  Jest to zadaniem nie tylko duchowieństwa lecz także wiernych świeckich, w tym również członków Akcji Katolickiej, którzy uczestniczą w misji Kościoła. Mamy głosić i świadczyć, że wiara chrześcijańska jest jedyną odpowiedzią na pytanie, jakie współczesnemu człowiekowi stawia życie i tylko Bóg jest niezawodną rękojmią naszej nadziei. Tę obecność Boga wśród nas odkrywamy poprzez celebrację – trzeba na nowo odkryć liturgię, istotę modlitwy, kontemplacji, rolę sakramentów, szczególnie Eucharystii i Pokuty. Kościół czuje się zobowiązany, by z nową energią głosić Ewangelię Nadziei i zawierza tę misję Maryi oddając się w Jej macierzyńską opiekę.                                          Po błogosławieństwie końcowym pielgrzymi udali się do domu parafialnego, gdzie mogli skorzystać z możliwości zakupu ciepłego posiłku, ciasta i różnych napojów. 
W godzinach południowych wspólnie odmówiliśmy modlitwę „Anioł Pański”, po której ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer wygłosił wykład formacyjny: „Idźcie i głoście! – Gdzie? Co? Jak? – Fatimskie inspiracje dla misji świeckich w świecie”. Kapłan rozpoczął swoje wystąpienie od przypomnienia, że  15 lat temu w 2002 r. powierzono mu prowadzenie AK Archidiecezji Katowickiej i Pierwszą Archidiecezjalną Pielgrzymkę AK w 2004 r. zorganizował właśnie do Turzy Śląskiej, swojej rodzinnej parafii. Podziękował za zaproszenie go do uczestniczenia w tegorocznym jubileuszowym pielgrzymowaniu i wygłoszenia nauki formacyjnej.

Na wstępie swojego wykładu ks. Arkadiusz Wuwer wyjaśnił istotę pielgrzymowania w sensie fizycznym i metafizycznym. Pielgrzymować można w sensie pokonywania pewnej odległości, przestrzeni, odbywania podróży na odległość, ale pielgrzymować można w głąb samego siebie, wchodzić tam gdzie mieszka prawda. Pielgrzymowanie AK łączy te dwa elementy, ale jest to też podróż po to, by się odmienić, by spotkać się z Bogiem, który nas przemienia. Kapłan wymienił 3 elementy sztuki pielgrzymowania: przygotowanie, samo pielgrzymowanie i najważniejsze to, co się dzieje po powrocie do domu, czy potrafimy swoje postanowienia wprowadzić w życie.  Pielgrzymowanie to podróż po nowego człowieka, po nowego samego siebie. Każde pielgrzymowanie odnawia więzi z Panem Bogiem i więzi międzyludzkie. Jeśli połączymy te dwa wymiary pielgrzymowania to otrzymamy „krzyż” – a to sprawia, że przekraczamy pewien próg i patrzymy na siebie oczami Boga. Stać po stronie Pana Boga, to stać po stronie drugiego człowieka. W perspektywie fatimskiej  można stwierdzić, że każdy z nas widzi świat tylko cząstkowo, dostrzega tylko fragment rzeczywistości. By widzieć więcej, trzeba wznieść się w górę lub oddalić, a dzisiejszy człowiek już nie chce i nie umie nabierać perspektywy Bożej, by widzieć więcej. On nie potrafi zdefiniować swojego życia, wskazać celu, jest zdezorientowany i roszczeniowy. Takim ludziom jest potrzeba głoszenia prawdy Ewangelii. Kościół to czyni od 2000 lat i ciągle głosi wezwanie do nawrócenia. To jest nasze prorockie nawoływanie wraz z Maryją Fatimską: - „Nawracajcie się!”. Maryja wskazuje na Jezusa – „Jego słuchajcie, pokutujcie, ofiarujcie Bogu swoje wyrzeczenia w intencji grzeszników”. Wezwanie fatimskie jest pierwszą gwiazdą kultu Miłosierdzia Bożego. Kończąc swoją naukę kapłan zachęcał, byśmy w swym życiu naśladowali Maryję. Wymienił warunki potrzebne do szczęśliwego życia, do których zaliczył: czyste sumienie, osoba kochająca nas i jedzenie oraz zasada: „Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na właściwym miejscu.”  Prezes DIAK p. Jerzy Karmański, w imieniu wszystkich uczestników pielgrzymki podziękował ks. dr hab. A. Wuwerowi za ciekawy wykład i przystąpił do przekazania aktualnych informacji które dotyczyły:  ogłoszenia tematów i terminu XVII Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego oraz X Turnieju Szachowego o Puchar  Prezesa Akcji Katolickiej, zostały rozdane plakaty i Regulaminy ww. konkursów. Poinformowano o udziale przedstawicieli Zarządu DIAK w Ogólnopolskim Forum Duszpasterskim w Poznaniu, które odbędzie się w dniu 23.09 2017 r. Nasze pielgrzymowanie zakończyło się Nabożeństwem do Matki Bożej Fatimskiej,  któremu przewodniczył ks. Piotr Rożyk. Po błogosławieństwie sakramentalnym  wracaliśmy z postanowieniami, które każdy z nas chce zrealizować oraz z przekonaniem,  że było to piękne i poruszające nasze serca spotkanie z Madonną Fatimską.
Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich naszych członków i sympatyków,  którzy nie zważając na deszczową pogodę tak licznie przybyli do Turzańskiego Sanktuarium. Dziękujemy naszemu Księdzu Asystentowi Archidiecezjalnemu oraz panu Prezesowi DIAK za przygotowanie pielgrzymki, a Księdzu Proboszczowi  Kazimierzowi Czempielowi oraz innym Gospodarzom turzańskiej parafii za życzliwe przyjęcie. Bóg zapłać!  
                                                                                        

Maria Rączka – Zarząd DIAK