środa, 20 września 2017

XVII ARCHIDIECEZJALNY KONKURS LITERACKI

      

         
Serdecznie zapraszamy uczniów .szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do udziału w kolejnej XVII edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej.
       Celem konkursu jest:
>               Rozwijanie zainteresowań twórczością literacką,>               Wyłonienie lokalnych talentów, które w przyszłości mogą współtworzyć gazetki szkolne i parafialne,
>               Kształtowanie postaw etycznych i kreatywnych w codziennym życiu,>    Kontynuacja bądź nawiązanie współpracy z nauczycielami oraz samorządami.
                         
         Temat prac konkursowych:
o          Jakie przesłanie dla współczesnego świata niosą objawienia Matki Bożej z Fatimy.

Regulamin konkursu
             Kategorie wiekowe
>    W Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w następujących 
      kategoriach:
-                     Szkoły Podstawowe - klasy I - III;
-                     Szkoły Podstawowe - klasy IV - VI;
-                     Gimnazja
-                     Szkoły średnie
>    Można zgłosić po 2 najlepsze prace z poszczególnych parafii, w każdej grupie wiekowej;
>               Prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, dokładny adres szkoły oraz numer telefonu, imię    i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz nazwę POAK lub parafii;
>               Prace powinny być napisane przez ucznia samodzielnie i wyrażać jego osobisty stosunek do tematu wypracowania;
>               Prace nie powinny przekraczać 3 stron maszynopisu (praca może być napisana odręcznie);
>    Dopuszczalne są wszelkie formy literackie,
>               Prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.
Terminy poszczególnych etapów:
>               Etap szkolny: do 24 listopada 2017 r. (zbieranie i ocena prac przez szkolne komisje);>               Rozstrzygnięcie Konkursu: do 18 grudnia 2017 roku:
Termin nadsyłania prac:
>               Prace finałowe należy przesłać na adres: Biuro Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej,                    ul. Jordana 39, 40-043 Katowice do dnia 1 grudnia 2017r.
>               Prace przysłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie (decyduje data stempla pocztowego).
Skład Komisji, oceniającej:
>    W skład Komisji oceniającej prace wchodzą nauczyciele – poloniści i katecheci.
Nagrody:
>              Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami i dyplomami.
>              Wszyscy finaliści otrzymują dyplom uczestnictwa.
>              Podziękowania przewidziane są dla nauczycieli/opiekunów uczestników Konkursu.
              Wręczenie wyróżnień i nagród oraz podziękowań odbędzie się w dniu 13 stycznia 2018 roku w kościele p.w. św. Barbary w  Boguszowicach-Osiedlu, ul. Lompy 18, po Mszy św. o godz. 10.00.
        Uwagi końcowe:
>              Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac nadesłanych na Konkurs w celu ich popularyzacji bądź ewentualnej publikacji.
>              Wyniki Konkursu podane zostaną na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej www.katowice.ak.org.plwww.ak-katowice.blogspot.comOrganizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie!