poniedziałek, 18 kwietnia 2016

Konferencja Episkopatu Polski powołała nowego Prezesa Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w PolsceDecyzją Konferencji Episkopatu Polski nowym Prezesem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce została Urszula Furtak z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Na stanowisku Prezes Krajowego Instytutu zastąpi Halinę Szydełko.
 Mgr inż. Urszula Furtak jest absolwentką Politechniki i Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie - specjalista zarządzania przedsiębiorstwem oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
Od 1980 roku związana z Zielonogórskim Oddziałem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Jest autorką wielu artykułów, prezentacji i publikacji. Ściśle związana z lokalnym środowiskiem. Była organizatorką  i współtwórczynią wielu inicjatyw lokalnych i krajowych. Jest członkiem kapituł i rad. Od 2007 roku pełni funkcję prezesa Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.