środa, 22 lutego 2017

Z a p r o s z e n i e

Serdecznie zapraszamy na Zwyczajne Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się w dniu 18 marca 2017r w salce katechetycznej przy parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie, ul. Imielińska 89.

Program spotkania:
  • Godz. 10.00 Msza św. z homilią,
  • Godz. 10.45 Dziesiątka Różańca św.
  • Godz. 11.00 Poczęstunek,
  • Godz. 11.30 Posiedzenie Rady DIAK,
  • Godz. 12.50 Sprawy organizacyjne,
  • Godz. 13.00 Sprawy różne,
  • Godz. 13.15 Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo.

Ks. Piotr Rożyk -Archidiecezjalny Asystent Kościelny
Jerzy Karmański- Prezes DIAK