niedziela, 22 stycznia 2017

NOWOROCZNE SPOTKANIE KOLĘDOWE DIAK 2017
Wierni naszej polskiej tradycji, członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej w dniu 14 stycznia 2017 r., przybyli do Rybnika-Boguszowic Osiedla, by otoczyć tutejszą stajenkę betlejemską, wspólnie adorować Boże Dziecię leżące w żłobie i śpiewać Mu kolędy. Otaczając żłóbek, otoczyliśmy jednocześnie ołtarz, na którym w czasie każdej Mszy św. dokonuje się Misterium Bożego Narodzenia. Mocą sakramentalnych słów, pod postacią chleba i wina rodzi się Jezus Chrystus, by być Bogiem z nami, by być pokarmem na drogę życia. Prawdziwie na ołtarzu Bóg się rodzi, Słowo staje się Ciałem i wciąż przychodzi do swoich... 
Nasze spotkanie rozpoczęto więc Mszą Św., którą sprawował w intencji wszystkich żyjących i zmarłych członków AK nasz Asystent kościelny – ks. Piotr Rożyk. We Mszy św. uczestniczyli także laureaci konkursów organizowanych przez DIAK wraz ze swoimi opiekunami, którzy przybyli po odbiór dyplomów, pucharów i nagród. Oni też włączyli się w uroczystą oprawę Mszy św. usługując w procesji z darami ofiarnymi.  W wygłoszonej homilii ks. Piotr nawiązał do fragmentu czytanej Ewangelii / Mk.2, 13 -17 /, dotyczącego tajemnicy powołania. Kapłan zwrócił uwagę, że Jezus powołując swych uczniów nie patrzył na ich wykształcenie, tytuły naukowe, zagłębianie się w teologii, bo to nie świadczy o znajomości Boga. U Boga często znajdują upodobanie tacy, którzy jak Lewi z czytanej Ewangelii, są wyrzutkami społeczeństwa, ale są prawdziwi. Kapłan przestrzegł przed zbyt pochopnym ocenianiem innych, bo wobec nich Bóg może mieć swój plan. On przecież „nie powołuje sprawiedliwych, ale grzeszników”. My członkowie Akcji Katolickiej winniśmy się czuć powołani do pełnienia swej misji. Nawiązując do hasła nowego roku liturgicznego: „Idźcie i głoście”, kapłan stwierdził, że wpierw trzeba przyjść do kościoła, zaczerpnąć ze źródła, napełnić się Chrystusem, by dopiero potem móc „iść i głosić” Go innym. Życzył wszystkim członkom AK, by odwagi głoszenia innym Dobrej Nowiny o Chrystusie nigdy im nie zabrakło.
Po błogosławieństwie końcowym wspólnie odmówiono dziesiątkę Różańca św. – tajemnicę Narodzenia, a następnie odbyło się wręczenie laureatom konkursu szachowego  i konkursu literackiego dyplomów i nagród. Wręczono również podziękowania nauczycielom i katechetom przygotowującym swych podopiecznych do konkursu. Ta część programu zakończyła się wspólnym zdjęciem zwycięzców konkursów organizowanych przez DIAK, po czym wszystkich obecnych na Eucharystii zaproszono do salki katechetycznej na ciepły poczęstunek.
Przy świątecznym stole modlitwą Anioł Pański i kolędą rozpoczęto posiłek, a następnie odbyło się krótkie posiedzenie Rady DIAK, w czasie którego przekazano aktualne informacje dotyczące działalności AK. Kolejnym punktem programu było wspólne kolędowanie, któremu akompaniował na gitarze nasz Asystent ks. Piotr, a miejscowy POAK poezją bożonarodzeniową oraz refleksjami i sentencjami religijnymi związanymi z Bożym Narodzeniem ubogacił radosne śpiewanie kolęd, które zakończono życzeniami noworocznymi.
Poświęcenie opłatków, wspólna modlitwa końcowa, błogosławieństwo, a na koniec wzajemne dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń, były ostatnim akcentem świątecznym spotkania w Boguszowicach. Dziękujemy wszystkim za przybycie, za życzliwość, serdeczność i miłą świąteczną atmosferę. Niech radość Bożego Narodzenia towarzyszy każdemu z nas przez cały 2017 rok, a Boże Dziecię niech błogosławi naszej działalności. Szczęść Boże!


                                                                                                                 Maria Rączka