sobota, 15 grudnia 2012

Wyniki XII Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego

Komisja w składzie:
1.       Krystyna Bors                                - Przewodnicząca
2.       Eleonora Marczak                          - Członek
3.       Henryka Rolewicz                           - Członek
4.       Stanisława Michalska                      - Członek
5.       Danuta Durło                                  - Członek
stwierdza, że na etap diecezjalny XII Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego wpłynęło 58 prac. Nagrodzone zostały następujące prace.
Temat I: Podaj przykłady z literatury i życia codziennego, ilustrujące myśl Jana Pawła II:
Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu.
Szkoła podstawowa:
I miejsce:    Angelika Kotala        SP nr 1 im. Karola Miarki w Rydułtowach
I miejsce:    Paulina Maciończyk  SP nr 2 im. Św. Jadwigi w Świerklanach

Szkoła średnia:
I miejsce: Barbara Pająk        Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie

Temat II: Rodzice pierwszymi katechetami dziecka.
Szkoła podstawowa:
Klasy I – III:
I miejsce:   Maja Gromotka       SP nr 1 im. L. Holesza w Świerklanach
I miejsce:   Karolina Kuczera     SP nr 1 im. L. Holesza w Świerklanach
Klasy IV – VI:
I miejsce:   Szymon Ficek         SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie
II miejsce:  Marta Handschuh    SP nr 1 im. Karola Miarki w Rydułtowach
III miejsce: Julia Czechowska    SP nr 1 w Łaziskach Górnych
Gimnazjum:
I miejsce:   Julia Stawowska     Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Łaziskach Górnych
II miejsce:  Elżbieta Gasz          Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Łaziskach Górnych
III miejsce: Julia Kowolik         Gimnazjum nr 2  w Łaziskach Górnych

Szkoły średnie:
I miejsce:   Angelika Wiera      Powiatowy Zespół Szkół  im. Karola Miarki w Pszczynie      
II miejsce:  Katarzyna Mazur   LO im. Karola Miarki w Mikołowie
Wyróżnienia za oryginalną formę literacką:
- Szymon Bokota                    ZSO im. Jana Pawła II w Pawłowicach
- Patrycja Kusz                       Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śl.
- Monika Tymoszewicz           Parafia NSPJ w Niedobczycach
- Stanisław Waligóra               Gimnazjum nr 2 im. J. Kukuczki  w Mikołowie
- Hanna Witoszek                   SP nr 2 im. Św. Jadwigi w Świerklanach


                       Zatwierdził:
Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
                Archidiecezji Katowickiej
                           Jerzy Karmański