wtorek, 8 stycznia 2013

W dniu 12 stycznia 2013r w parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Tychach  ul. Kopernika 5. odbędzie się zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej oraz wręczenie  pucharów nagród w konkursach szachowym i literackim.
Zapraszamy wszystkich laureatów i zwycięzców  wraz z opiekunami.  

Program spotkania :

Godz. 10.00   Msza św. z homilią,
Godz. 10.45   Wręczenie pucharów i nagród V Turnieju Szachowego i XII Konkursu 
                    Literackiego,
Godz. 11.00   Poczęstunek,
Godz. 11.20   Posiedzenie Rady DIAK,
Godz. 12.20   Sprawy organizacyjne,
Godz. 13.00   Sprawy różne,
Godz. 13.20   Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo.
 
Archidiecezjalny Asystent Kościelny -  Ks. Piotr Szołtysik                               
Prezes DIAK  -Jerzy Karmański
 RADA DIAK Zawiadomienie

Na podstawie artykułu 2 pkt.2. Regulaminu Zebrań Rady DIAK zwołuję
Zwyczajne Zebranie
Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej,

które odbędzie się w dniu 12 stycznia 2013r. o godz. 11.20 w salce katechetycznej przy parafii p.w.
św. Jana Chrzciciela w Tychach ul. Kopernika 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Rady DIAK,
2. Wybór Prezydium Zebrania tj. przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego
i sekretarza,
3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Wystąpienie Asystenta Archidiecezjalnego AK ks. dr Piotra Szołtysika,
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Rady DIAK,
8. Prezentacja Kalendarium spotkań Rady DIAK w roku 2013,
9. Prezentacja Kierunków działania Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej w roku 2013,
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
• Zatwierdzenia Kalendarium spotkań Rady DIAK w roku 2013,
• Zatwierdzenie Kierunków działania Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej w roku 2013,
11. Sprawy różne,
12. Zamknięcie obrad.

Obecność wszystkich członków Rady DIAK jest obowiązkowa.
Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwić.