poniedziałek, 18 lutego 2013

Spotkanie DIAK w Świerklanach


16 lutego odbyło się spotkanie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej w parafii p.w. św. Anny w Świerklanach. Spotkanie  rozpoczęła msza Święta którą sprawowali  ks. dr. Piotr Szołtysik  oraz proboszcz parafii ks. Jan Klyczka, który  wygłosił bardzo ciekawą homilię. Nawiązującą do czytań, a w szczególności Słowa Ewangelii według świętego Łukasza „ Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników „  Łk 5,27-32 gdzie Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za Nim. Jak również przybliżył nam postać św. Joanny Beretty Molla podkreślając jej aktywność działania na rzecz Akcji Katolickiej, a beatyfikowanej przez Jana Pawła II w 1994 roku podczas Święta Rodziny, jako wzór matki, kobiety i działaczki w XX wieku.
W parafii  znajdują się relikwie kanonizowanej w 2004 roku świętej członkini Akcji Katolickiej.

 Na spotkanie zostaliśmy zaproszeni do salek katechetycznych. Prezentacja multimedialna POAK zaprezentowana przez panią prezes Marię Orlik przedstawiła bardzo duże zaangażowanie na rzecz parafii. Ciekawe i godne polecenia  są inicjatywy jak  Fala Radości  czy Spotkanie z Aniołami. Zaprezentowany również został film pt. "Biblio, ojczyzno moja" w reż. Marioli Kłos, który polecamy wszystkim naszym członkom. Organizatorom bardzo dziękujemy za bardzo gościnne przyjęcie .
Fotografie w galerii.