niedziela, 12 stycznia 2014

Spotkanie DIAK - styczeń 2014

11 stycznia w parafii Jana Chrzciciela w Tychach odbyło się spotkanie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji  Katowickiej . Msza Święta rozpoczynająca to spotkanie sprawowana była przez  dwóch asystentów  kościelnych naszej Akcji Katolickiej byłego ks. Piotra Szołtysika  oraz obecnego ks. Piotra Rożyka .   Ksiądz Piotr Szołtysik jako gospodarz i proboszcz parafii wygłosił homilię, zwracając się uczestników by Mszę Świętą traktować jako dar Pana Boga. Uczulał nas na wagę modlitwy .  Jednocześnie zwracał uwagę na odrzucanie Pana Boga poprzez grzech nazywając to  tragedią w życiu chrześcijanina . Niejednokrotnie pielęgnujemy i trwamy w grzechu,  jak chorzy na trąd, Bóg chce nas uleczyć a my...........? .
Po zakończonej mszy Świętej zostały wręczone dyplomy i nagrody uczestnikom oraz opiekunom konkursu literackiego i szachowego .

Spotkanie DIAK odbyło się w nowo wyremontowanych salkach gdzie słowo katechezy wygłosił ks Piotr Rożyk, zachęcając do kontemplacji  i głoszenia dobrej nowiny poprzez hasło roku " Wierzę w Syna Bożego" . Okazywanie naszej wiary i wychodzenie na przeciw potrzebom naszego lokalnego kościoła. Zachęcał nas również do korzystania z materiałów   formacyjnych wydawanych przez Akcję Katolicką. Podczas spotkania został zatwierdzony program działalności DIAK   i przyjęto kalendarium na bieżący rok.
 Fotografie w galerii.