wtorek, 19 sierpnia 2014

ŚREDNIOWIECZNY JARMARK W ŻORACHW sobotę 6 września na placu przed najstarszym żorskim kościołem odbędzie się już piąty jarmark świętych Filipa i Jakuba. Impreza rozpocznie się o godzinie 13:00 przemarszem orszaku przez rynek. W tym roku będzie można spotkać wielu średniowiecznych rzemieślników, poznać kulturę i codzienne życie mieszkańców z tamtej epoki poprzez tańce, codzienne zajęcia, pokazy walk, gry i zabawy. Nowością będzie średniowieczny teatr narracyjny. Na kramach będzie można zakupić ciasta parafian oraz specjalnie pieczone raz w roku z okazji jarmarku ciasto świętego Filipa i Jakuba przyozdobione belgijską czekoladą z nadrukowanym herbem parafii, mięsiwa z rusztu, napoje, przetwory i pamiątki. Na dzieci będzie czekało wiele konkursów oraz zajęć plastycznych i sportowych. Inicjatorem i głównym organizatorem jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, który zaangażował Radę Parafialną i grupy parafialne oraz miejskie instytucje. Zapraszamy! Przyjedźcie całymi rodzinami!
Grzegorz Mularczyk