poniedziałek, 12 stycznia 2015

„Hej, kolęda, kolęda...!” - Spotkanie Noworoczne DIAK w Boguszowicach OsiedluNoworoczne spotkanie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej odbyło się w dniu 10 stycznia 2015 r. w Kościele św. Barbary w Rybniku-Boguszowicach Osiedlu. Pomimo bardzo niesprzyjającej pogody, bo było zimno i deszczowo, na spotkanie przybyli w dość licznym gronie nie tylko Prezesi POAK-ów, ale również Laureaci konkursów organizowanych przez Akcję Katolicką, wraz ze swoimi opiekunami.
Spotkanie rozpoczęto Mszą Świętą w dolnym kościele, którą celebrował Archidiecezjalny Asystent AK i jednocześnie proboszcz tutejszej parafii ks. Piotr Rożyk. W wygłoszonej homilii, nawiązując do czytanej Ewangelii (Łk4, 14-22a), kapłan stwierdził, że jej treść jest jakby nieprzypadkowo  skierowana do członków AK, bowiem mówi o namaszczeniu Duchem Świętym, którego zwiastuje nam Jezus. Tylko Duch Święty poprzez swą obecność w nas może sprawić, że zrozumiemy prawdy naszej Wiary i poznamy Boga działającego tu i teraz. Dzięki mocy Ducha Świętego poznamy, co jest wolą Boga w naszym życiu. Umocnieni Nim będziemy głosić innym Dobrą Nowinę. Oprawę Mszy św. przygotował POAK tutejszej parafii.
Po Mszy Św. miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom Konkursu Literackiego, oraz pucharów i nagród zwycięzcom Turnieju Szachowego o Puchar Prezesa Akcji Katolickiej. Laureaci wraz z opiekunami zostali zaproszeni do salki parafialnej na poczęstunek, a Zarząd i członkowie Diecezjalnego Instytutu AK wraz z Asystentem ks. Piotrem podeszli do świątecznego stołu. Po modlitwie okolicznościowej i poświęceniu opłatków przez ks. Piotra, uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia, dzieląc się tradycyjnie opłatkiem wigilijnym. Wśród serdecznych życzeń, kierowanych do siebie wzajemnie, najczęściej pojawiało się życzenie: „błogosławieństwa Bożego”, tak potrzebnego w działalności naszego Stowarzyszenia.
Foto w galerii.   
Następnie głos zabrał Prezes DIAK p. Jerzy Karmański, który przekazał najważniejsze informacje z życia DIAK . Poinformował o Rekolekcjach w Brennej     w dniach 27.02.- 01.03.2015 r. oraz o mającym się odbyć w Krakowie w dniach od 17 – 20 września 2015 r. II Kongresie Akcji Katolickiej, rozdał zainteresowanym Program Kongresu i dokument zgłoszenia w nim udziału przez członków AK.
Z kolei Prezes POAK Parafii Św. Barbary w Boguszowicach Osiedlu, p. Maria Rączka przedstawiła zebranym działalność swojego  parafialnego Oddziału. Podkreśliła, że nad ich formacją sumiennie czuwa Ksiądz Proboszcz, który jest obecny na każdym spotkaniu i w sposób przystępny przybliża tematykę określoną w materiałach formacyjnych dla AK. Spotkaniom zawsze towarzyszy modlitwa różańcowa i brewiarzowa, a kończy je Apel Jasnogórski i błogosławieństwo. W parafii są comiesięczne tzw. Msze Wspólnotowe – Msze św. w intencji wszystkich wspólnot działających w parafii. Prezes POAK poinformowała o ważniejszych działaniach na rzecz parafii, do których zaliczyła prowadzenie przez AK punktu wydawania żywności dla biednych z osiedla i sąsiednich parafii, w ramach Europejskiego Programu PEAD. Członkowie Oddziału uczestniczą także w parafialnych grupach wsparcia dla rodzin biednych, wpłacając co miesiąc w grupie zadeklarowaną kwotę dla jakiejś rodziny w trudnej sytuacji. Duże zainteresowanie wzbudziła prowadzona przez POAK od Roku Wiary, inicjatywa dla parafian na okres Wielkiego Postu „POST O CHLEBIE I WODZIE” - z określoną intencją, realizowany na zasadzie sztafety – w zadeklarowany pisemnie wybrany dzień (dni).  Pod patronatem AK w parafii prężnie działa ruch pielgrzymkowy krajowy i zagraniczny oraz organizacja wycieczek i wczasów dla parafian. Członkinie POAK codziennie w dni powszednie przed ranną Mszą św. prowadzą w kościele różaniec, a w domu pogrzebowym prowadzą modlitwy za zmarłych. Prezes stwierdziła, że ich POAK nie jest jakimś prężnie działającym Oddziałem AK, bo nie dokonują wielkich dzieł, ale starają się w miarę swoich możliwości służyć parafii i własną postawą w środowisku lokalnym pokazywać, że są wiarygodne w tym co robią. Wyraziła ubolewanie z powodu tego, że ciągle nie udaje im się pozyskać nowych członków, zwłaszcza osób młodszych dla naszego Stowarzyszenia.
Uwagami na temat tego problemu podzielili się też inni uczestnicy tego spotkania. Pan Czesław Pryszcz poinformował, że został zaproszony przez Asystenta Diecezjalnego na Kongres KSM, by młodzieży opowiedzieć o Akcji Katolickiej, jako Stowarzyszeniu, w którym kontynuować powinni swą formację i działalność obecni członkowie KSM, co też uczynił. Zaproponował zorganizowanie dla członków AK spotkania z Opiekunem KSM-u, by zechciał nam przedstawić, jakie są oczekiwania młodych względem AK. 
Skarbnik DIAK - Pani Aleksandra Duda przypomniała o składkach oraz zachęcała do zakupu materiałów formacyjnych.
Ksiądz Piotr podzielił się z obecnymi na spotkaniu swoim zamierzeniem, iż w tym roku chciałby reaktywować i uaktualnić dawne śląskie pozdrowienie „Szczęść Boże!” - do trzykrotnej na nie odpowiedzi, tak jak to czynił śp. Biskup Herbert Bednorz. Nawiązał przy tym, do ostatniej wizyty w Jego parafii emerytowanego Prymasa Polski Arcybiskupa Muszyńskiego, który tak pozdrowił parafian św. Barbary i powiedział, że tylko Ślązacy za jedno „Szczęść Boże” odpłacają trzykrotnie, co jest piękną tradycją i nie wolno nam jej zatracić.
            Następnie ksiądz Piotr zaprosił wszystkich do górnego kościoła, na krótką Adorację przy Żłóbku, przygotowaną przez POAK. Na wstępie Gospodarz parafii przedstawił krótko historię kościoła i zaprosił do oglądania strony internetowej parafii, gdzie znajduje się panoramiczny filmowy zapis wyglądu kościoła przed remontem, by można było porównać go z obecnym wyglądem.
Przy akompaniamencie gitary, w wykonaniu naszego Asystenta Księdza Piotra, odbyło się radosne kolędowanie z refleksyjno-modlitewnymi przerywnikami. Naszym rozważaniom towarzyszyły słowa „Orędzia z groty betlejemskiej” Lamberta Nobena. Niech ta refleksja pomoże nam na nowo przeżyć spotkanie z Jezusem, wszak tajemnica nocy betlejemskiej trwa bez przerwy. Wypełnia ona dzieje świata i zatrzymuje się na progu każdego ludzkiego serca. Tylko od nas zależy, czy znajdzie się w nim miejsce dla Jezusa.
          W nowym roku liturgicznym my, członkowie Akcji Katolickiej,  podejmijmy trud patrzenia na swoje życie w świetle betlejemskiej nocy, do czego zachęcał nas zawsze Papież-Polak św. Jan Paweł II i z wytrwałością realizujmy nowe formacyjne hasło – “Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię”. Wyruszajmy w drogę wiary - jak Mędrcy, jak Pasterze – by w naszym życiu na nowo znaleźć Jezusa - Słowo Wcielone dla nas, naszego Pana i Zbawiciela. Niech w tej drodze przewodzi nam Maryja, "błogosławiona, która uwierzyła" (Łk 1, 45), Ta, która "szła naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymała wiernie swe zjednoczenie z Synem aż do krzyża" (KK 58). Niech wspiera nas cichy, a potężny Święty Józef, ucząc "posłuszeństwa wierze" (Rz 1, 5) i pełnienia czynów z niej płynących. Oby tegoroczne spotkanie z Bożym Dzieciątkiem i całą Rodziną Świętą napełniło nasze serca entuzjazmem w dzieleniu się z innymi Dobrą Nowiną.
             Jak każe tradycja, uczestnicy spotkania otrzymali od Dzieciątka symboliczne dary – pamiątkowe medale z podobizną Kościoła św. Barbary oraz mały gadżet świąteczny z dedykacją na nowy rok liturgiczny. Spotkanie zakończyło wspólne zdjęcie uczestników naszego kolędowania.
            Dziękujemy Panu Prezesowi Jerzemu Karmańskiemu oraz naszemu Asystentowi księdzu Piotrowi za umożliwienie nam tego radosnego przeżycia i integrującego naszą wspólnotę  spotkania. Wszystkim „Bóg zapłać!” za przybycie, za życzliwy uśmiech i każde dobre słowo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Maria Rączka – POAK Parafii św. Barbary w Boguszowicach Os.