poniedziałek, 14 listopada 2016

Z a p r o s z e n i e
               Serdecznie zapraszamy na Nadzwyczajne Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2016r. w salce katechetycznej przy parafii p.w. św. Barbary w Boguszowicach - Osiedlu, ul. Lompy 18.

Program spotkania:

Godz. 10.00   Msza św. z homilią,
Godz. 10.45   Dziesiątka Różańca św.
Godz. 11.00   Poczęstunek,
Godz. 11.30   Posiedzenie Rady DIAK,
Godz. 12.50   Sprawy organizacyjne,
·        Święto Chrystusa Króla,
·        IX Turniej Szachowy,
·        II Konkurs Plastyczny,
·        XVI Konkurs Literacki,
·        Sprawy różne, 
Godz. 13.15   Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo.

 Obecność członków Rady DIAK obowiązkowa. Prosimy o uregulowanie składek członkowskich za rok 2016.Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                                  Prezes DIAK
        Ks. Piotr Rożyk                                                                    Jerzy Karmański