niedziela, 18 grudnia 2016

Protokół Komisji XVI Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Katowicach w roku 2016
Komisja w składzie:
Przewodnicząca – p. Alina Cichoń
Członkowie:  -      p. Jerzy Karmański
-            p. Krystyna Florek
-           p. Maria Rączka

Na konkurs dostarczono łącznie 53 prace, w tym: 29 - szkoła podstawowa, 18 – gimnazjum, 6 – szkoła średnia. 
Temat prac konkursowych: „ Na podstawie własnych doświadczeń napisz jak realizujesz w swoim życiu uczynki miłosierdzia”

Po sprawdzeniu wszystkich prac, Komisja przyznała uczestnikom następujące miejsca          
i wyróżnienia:


SZKOŁA PODSTAWOWA

KL. I – III


I miejsce – Artur Szewczyk – Zespół Szkół im. Piastów Śląskich – Łaziska Górne
 Wyróżnienia: - Aleksandra Paszewska – SP 1 – Bieruń
                       - Zofia Brząkalik – Zespół Szkół im. Piastów Śląskich – Łaziska Górne
                        - Dominik Klima – Zespół Szkół im. Piastów Śląskich – Łaziska Górne

KL. IV – VI


I miejsce – Martyna Pieczka – SP 1 – Rydułtowy
II miejsce – Jakub Pawliczek – ZSP nr 8 w Rybniku – Boguszowicach Os.
III miejsce – Barbara Durkalec – SP 1 z Oddziałami Integracyjnymi – Bieruń
Wyróżnienia: - Emilia Stolarek – SP 1 im. K. Miarki – Rydułtowy
                       - Julia Gruszczyk – ZSP Golasowice
                       - Michał Mrowiec – SP 37 - Katowice

 

GIMNAZJUM


I miejsce – Emilia Durkalec – Gimnazjum 4 im. Kard. S. Wyszyńskiego – Tychy
II miejsce – Klaudia Celary – Gimnazjum im. M. Gruchmanowej – Marklowice
III miejsce – Mateusz Ratajczak – Gimnazjum 4 im. Kard. S. Wyszyńskiego - Tychy

 

SZKOŁA ŚREDNIA


I miejsce – Dominika Waleczek – LO Pawłowice
II miejsca – Ewelina Kuźniak – LO B Ćwiklice – ZS nr 2 im. K. Miarki – Pszczyna
III miejsce – Kamil Godziek – TG Zespół Szk. Ogólnokształcących – Pawłowice

Podpisy członków Komisji: