czwartek, 14 kwietnia 2022

Spotkanie formacyjne – wielkopostny dzień skupienia Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej w parafii p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu, w dniu 9 kwietnia 2022r.

 


Deszczowa pogoda nie przeszkodziła członkom Rady DIAK, by przybyć do Bierunia, gdzie o godzinie 10-ej rozpoczęła się msza św. koncelebrowana inaugurująca nasze wielkopostne spotkanie formacyjne. Sprawował ją nasz archidiecezjalny Asystent, ks. Krzysztof Brachmański oraz emerytowany proboszcz bieruńskiej parafii - ks. kanonik Janusz Kwapiszewski. Homilię wygłosił ks. Krzysztof. W nawiązaniu do czytanej Ewangelii, kapłan powiedział, że słuchając jej można odnieść wrażenie, że modlimy się do Boga, który wydaje się być słabszy i chodzi o to, by nie zniechęcić się do słabszego Boga. Uczynione przez Boga dobro działa na człowieka, zwłaszcza cudowne działanie Boga we współczesnym świecie. Niektórzy dziś szukają Go, a inni nastają na Niego. Faryzeusze boją się Jezusa, bo uważają, że z Nim będzie im gorzej, bo Jezus wkroczy w ich życie, w ich sumienia i będzie im gorzej. Nie należy bać się Boga wkraczającego w nasze życie, choć wtedy trzeba będzie może zrezygnować z czegoś, z jakichś grzechów. Należy zastanowić się, co jest główną przyczyną odrzucenia Boga, bo jest niewygodny dla nas. Dzisiejszy dzień jest doskonałą okazją do takiej refleksji, skupienia się, zastanowienia, z czego trudno jest nam zrezygnować. Jezus chce wejść właśnie w tę niewygodną dla nas przestrzeń życia. Należy uczciwie popatrzeć na siebie. Członkowie Akcji Katolickiej są ludźmi stale pytającymi o Niego i poszukującymi Go. Czy nasze poszukiwanie Chrystusa przemieniającego przyczynia się do tego, że w naszym otoczeniu tych na „nie” będzie mniej. Czy w związku ze Świętami Wielkanocnymi coś się w nas i naszym otoczeniu zmieni? Kapłan pozostawił słuchaczy z tym refleksyjnym pytaniem. Po mszy świętej przed Najświętszym Sakramentem odbyło się nabożeństwo adoracyjno- błagalne do św. Walentego. Następnie w salce parafialnej, odmówiono modlitwę Anioł Pański i po ciepłym poczęstunku nastąpiła prezentacja parafialnego Oddziału AK, który działa bardzo prężnie pod kierownictwem prezesa POAK Anny Tomali, przy dobrej współpracy z ks. proboszczem Michałem Anderko. Obrady rozpoczęto od przedstawienia działań POAK w poszczególnych parafiach na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. AK Archidiecezji Katowickiej jest znacząco zaangażowana w działania pomocowe dla Ukrainy. Omówiono sprawy organizacyjne związane z przeprowadzeniem wyborów prezesów w POAK, przygotowań do obchodów 25-lecia AK w Archidiecezji Katowickiej. Prezes Jerzy Karmański przypomniał o sporządzeniu wniosków z poszczególnych parafii do  odznaczeń zasłużonych działaczy AK. Skarbnik DIAK poinformowała o dobrym stanie składek członkowskich. Po krótkiej przerwie, wysłuchaliśmy prelekcji ks. proboszcza Michała Anderko, będącego Archidiecezjalnym Asystentem Kościelnym KSM. Kapłan mówił o sposobach werbowania młodych do KSM. We wstępie stwierdził, że młodego człowieka nie możemy Ewangelizować po naszemu, bo to jest zasadniczym błędem. Mamy pewne schematy, których się trzymamy, a to tylko młodych zniechęca.  Młodego człowieka trzeba wpierw dobrze wysłuchać i pozwolić mu działać. Trzeba iść drogą razem z młodymi, ale decyzję muszą podejmować sami. Młodzi ludzie są największą inwestycją Kościoła. Jeżeli Kościołowi zależy na młodych, to trzeba z nimi być. Nie wolno zniechęcać się do pracy z młodymi, bo poprzez modlitwę można wszystko osiągnąć. Kapłan zakończył swój wykład modlitwą i błogosławieństwem końcowym. Dziękujemy ks. proboszczowi Michałowi Anderko oraz Parafialnemu Oddziałowi AK za gościnę, życzliwość, za wszelkie dobro jakiego doświadczamy podczas kolejnego pobytu w Bieruniu. Szczęść Boże!    

 

Maria Rączka – Zarząd DIAK