wtorek, 16 października 2012

XII ARCHIDIECEZJALNY KONKURS LITERACKI
 Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich
do udziału w kolejnej
XII edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego
organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej
       Celem konkursu jest:
      >        rozwijanie zainteresowań twórczością literacką,
>        wyłonienie lokalnych talentów, które w przyszłości mogą współtworzyć
           gazetki szkolne i parafialne,
      >        kształtowanie postaw etycznych i kreatywnych w codziennym życiu,
            >        kontynuacja bądź nawiązanie współpracy z nauczycielami oraz samorządami. 

Tematy prac konkursowych:
o   Podaj przykłady z literatury i życia codziennego, ilustrujące myśl Jana Pawła II: Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu”.
o   Rodzice pierwszymi katechetami dziecka. Rozwiń te myśl.


Regulamin konkursu
Kategorie wiekowe
>    w Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w następujących 
      kategoriach:
-           Szkoły Podstawowe - klasy I - III;
-           Szkoły Podstawowe - klasy IV - VI;
-           Gimnazja
-           Szkoły średnie
>    można zgłosić po 2 najlepsze prace z poszczególnych parafii, w każdej grupie wiekowej i tematycznej;
>        prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, dokładny adres szkoły oraz numer telefonu, imię    i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz nazwę POAK lub parafii;
>        prace powinny być napisane przez ucznia samodzielnie i wyrażać jego osobisty stosunek do wybranego tematu;
>        prace nie powinny przekraczać 3 stron maszynopisu (praca może być napisana odręcznie);
>    dopuszczalne są wszelkie formy literackie.
Terminy poszczególnych etapów:
>        etap szkolny: do 20 listopada 2012 r. (zbieranie i ocena prac przez szkolne komisje);
>        rozstrzygnięcie konkursu: do 14 grudnia 2012 roku.
>        wręczenie nagród 12 stycznia 2013 roku w parafii p.w. Jana Chrzciciela w Tychach, ul. Kopernika 5;
Termin nadsyłania prac:
>        Prace finałowe należy przesłać na adres: Biuro Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej,                    ul. Jordana 39, 40-951 Katowice do dnia 30.XI.2011r
>        Prace przysłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie (decyduje data stempla pocztowego).
Skład komisji, oceniającej:
>    w skład komisji oceniającej wchodzą nauczyciele - poloniści.
Nagrody:
>       Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami i dyplomami.
>       Wszyscy finaliści otrzymują dyplom uczestnictwa.
>       Podziękowania przewidziane są dla nauczycieli/opiekunów uczestników Konkursu.
Wręczenie wyróżnień i nagród oraz podziękowań odbędzie się do 12 stycznia 2013 roku w parafii p.w. .Jana Chrzciciela w Tychach, ul. Kopernika 5, po Mszy św. o godz. 10.00.
        Uwagi końcowe:
>       Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac nadesłanych na Konkurs w celu ich popularyzacji bądź ewentualnej publikacji.
>       Wyniki Konkursu podane zostaną na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej: www.katowice.ak.org.pl

Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie!


Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej
Jerzsy Karmański