sobota, 23 listopada 2013

Nasz nowo mianowany Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej

Z dniem 1 listopada 2013 r., nastąpiła zmiana Archidiecezjalnego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej.  Z nominacji Arcybiskupa Wiktora Skworca do pełnienia  tej posługi  został powołany ks. Piotr Rożyk, który zastąpi dotychczasowego naszego Asystenta  ks. dr Piotra Szołtysika. 


Ksiądz Piotr Rożyk pochodzi z Parafii Bożego Ciała i Św. Barbary w Rybniku -  Niewiadomiu. Święcenia kapłańskie przyjął  z rąk  Arcybiskupa  Damiana Zimonia w 1990 roku w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.


 Jako wikariusz pracował kolejno w parafiach:
-          1990 - 1993  -  Apostołów Piotra i Pawła w Świętochłowicach;
-          1993 - 1996  -  NSPJ w Tychach - Paprocanach;
-          1996 - 1998  -   Przemienienia Pańskiego w Katowicach;
-          1998 - 2001  -   Świętego Krzysztofa w Tychach;
-          2001 – 2003  -   Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie;
-          2003 – 2009  -   Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach;

Od roku 2009 Ksiądz Piotr Rożyk jest Proboszczem Parafii Św. Barbary w Rybniku - Boguszowicach Osiedlu.  Kapłan cieszy się wśród swoich parafian dużym autorytetem, jest lubiany i szanowany za  gorliwe wypełnianie kapłańskiej posługi Proboszcza, za troskliwe prowadzenie parafii oraz za  zaangażowanie w życie społeczności lokalnej. Jest kapłanem głębokiej Wiary i Modlitwy. Ofiarnie stara się umacniać jedność Wspólnoty Parafialnej, zbliżać swych parafian do Boga i Kościoła, niestrudzenie zabiegając o tych, którzy się od niego oddalili. Przekonuje swą postawą, że źródłem mocy i siły każdego wierzącego jest  Eucharystia. Kieruje się Chrystusowym przykazaniem miłości i nieobojętny jest Mu los parafian biednych i duchowo, i materialnie.
Wielkim dobrodziejstwem dla parafian jest kaplica Wieczystej Adoracji, powstała za sprawą obecnego Księdza Proboszcza w trosce o to, by umożliwić każdemu i o każdej porze dnia, osobisty bezpośredni kontakt z Jezusem w Najświętszym Sakramencie. W trosce o ubogich materialnie mieszkańców Osiedla Boguszowice i okolic, z inicjatywy księdza Proboszcza, od 2011 roku parafia realizuje unijny programu PEAD we współpracy z Caritas, prowadząc punkt wydawania żywności. W minionym roku tą działalnością zostało objęte ponad 1900 osób z dzielnic: Boguszowice Stare, Gotartowice, Kłokocin, Paruszowiec, Piaski oraz Boguszowice Osiedle. Parafianie zaangażowani w to dzieło pracują charytatywnie.
            Dzięki Proboszczowi Kościół parafialny w Boguszowicach Osiedlu szczyci się posiadaniem kilkunastu relikwii Świętych i Błogosławionych, które wkrótce znajdą swe godne miejsce w obecnie przebudowywanym bocznym ołtarzu Matki Boskiej Fatimskiej. Obecność relikwii to również przejaw troski Kapłana o swych parafian i Jego wiary w Świętych obcowanie. Wprowadził też nowy zwyczaj parafialny - od 3 lat w noc poprzedzającą uroczystość Wszystkich Świętych, odbywa się czuwanie przy relikwiach Świętych, pod hasłem: „Holy Wins”, czyli „Święci Zwyciężają”. Jest to katolicka odpowiedź na coraz popularniejsze zwyczaje halloweenowe w Polsce, którą Ksiądz Proboszcz zaproponował swoim parafianom, by promować radość i świętość. Takie czuwania modlitewne spotkały się z dużą aprobatą parafian, uczestniczących w „Holy Wins”.  
Kapłan troszczy się o wszystkie wspólnoty działające w parafii i jest otwarty na wszelkie podejmowane przez nie działania. Jako Asystent Kościelny POAK dba przede wszystkim o duchową formację członków AK, jest obecny na każdym spotkaniu, zachęca do działań na rzecz środowiska lokalnego i dawania świadectwa swej wiary na co dzień. POAK, może zawsze liczyć na Jego radę i pomoc. W każdy pierwszy wtorek miesiąca, wieczorem Ksiądz Proboszcz odprawia dla wszystkich wspólnot parafialnych  tzw. Mszę Wspólnotową z homilią, która jest również formą integracji parafian Św. Barbary.
            Poza tym, ks. Piotr Rożyk, jako Proboszcz parafii zgodnie współpracuje z różnymi  instytucjami osiedlowymi, uczestniczy w organizacji imprez środowiskowych, patronuje inicjatywom o charakterze charytatywnym, jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Rybnika-Boguszowic „17-tka”. Jako absolwent Technikum Górniczego jest członkiem   Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Technikum Górniczego i ZST w Rybniku. Jego marzeniem jest dalszy rozwój kultu Świętej Barbary w parafii, oraz to, by nasz kościół stał się kościołem patronackim dla Technikum Górniczego w Rybniku. Pomimo wielu swoich obowiązków i podjętego trudu Ewangelizacji górniczego osiedla, Ksiądz Piotr udowadnia swą pogodą ducha i uśmiechem, że Jego kapłaństwo jest radosne. Zawsze jednak  prosi o wsparcie modlitewne, bo wie, że z Bożą pomocą wszystko jest możliwe.
            Zaufajmy więc słowom Świętej Edyty Stein, która powiedziała: „Bóg czyni wszystko we właściwym czasie...” i wspierajmy modlitwą naszego nowego Asystenta Kościelnego, który podejmuje odpowiedzialną posługę dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej