wtorek, 12 listopada 2013

Spotkanie formacyjne Rady DIAK w parafii pw. Świętej Rodziny w Tychach.


       Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Św. w remontowanym kościele Świętej Rodziny w Tychach . Mszę Św. sprawowali ks. Piotr Szołtysik oraz proboszcz  parafii ks. Antoni Kraiński, który przywitał wszystkich uczestników spotkania DIAK. Podczas liturgii mszy św. odczytana była Ewangelia  wg  Św  Jana 2,13-22 do Ewangelii nawiązał w swojej krótkiej homilii ks. Kraiński. 
            Dla ks. Piotra Szołtysika była to ostatnia Msza Św. jako diecezjalnego opiekuna Akcji Katolickiej. Za tą  współpracę i opiekę nad  nami przez minione lata podziękował mu prezes Karmański a pani Jolanta Moszyńska wręczyła kwiaty.
            Przywitanie nowo mianowanego Asystenta Kościelnego ks. Piotra Rożyka odbyło się w parafialnym oratorium gdzie wręczono kwiaty z życzeniem owocnej współpracy.  W czasie naszego formacyjnego spotkania odbyła się jeszcze projekcja filmu o słudze Bożym ks. Franciszku Blachnickim a także prezentacja Parafialnego oddziału Akcji Katolickiej przedstawiona przez prezesa tamtejszego oddziału panią Jolantę Moszyńską .W swojej działalności POAK skupia się od początku na sprawach kulturalno- społecznych takich jak organizowanie pielgrzymek, spotkań z ciekawymi ludźmi- ostatnio z Ojcem Sewerynem Lubeckim z Ziemi Świętej, wieczorków poetyckich, prowadzeniem biblioteki parafialnej. Na prośbę POAK Św. Rodziny sprowadzono do tyskiego Multikina meksykański film o głębokich wartościach chrześcijańskich „Cristiada”, który obejrzało około 260 parafian. Razem z młodzieżą oazową w okresie pierwszo komunijnym sprzedawano książki religijne. Zysk ze sprzedaży przeznaczony był na rekolekcje oazowe. W nawiązaniu do tegorocznego hasła „Być solą Ziemi, to świadczyć o bliskości z Bogiem i solidarności z człowiekiem” z okazji piętnastolecia POAK w Uroczystość Chrystusa Króla zostanie każdej osobie uczestniczącej we Mszy Św. wręczony woreczek z solą z napisem „Wy Jesteście Solą Ziemi”- Mt. 5.13.
Ważnym aspektem w działaniu AK w parafii jest dbanie o poszerzenie wiedzy religijnej i pogłębienie wiary poprzez comiesięczne spotkania formacyjne i odmawianą w każdy poniedziałek Modlitwę Brewiarzową- Nieszpory. Chcemy swoim działaniem pokazać, że można jeśli się tylko chce zrobić coś dla swojego otoczenia i dla siebie samych, zakończyła prezes. Nasze spotkanie zakończyło się modlitwą i błogosławieństwem naszego nowego opiekuna ks. Piotra Rożyka.