piątek, 7 listopada 2014

Z a p r o s z e n i e
Serdecznie zapraszamy na spotkanie  Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się w dniu 8 listopada 2014r. w salce parafialnej przy parafii p.w. NSPJ w Niedobczycach, ul. Wołodyjowskiego 5.
Program spotkania:

Godz. 10.00   Msza św. z homilią,
Godz. 10.45   Adoracja Najświętszego Sakramentu i dziesiątka Różańca św. 
Godz. 11.00   Przejście do salki parafialnej,
Godz. 11.10   Poczęstunek,
Godz. 11.40   Prezentacja działalności POAK w parafii NSPJ w Niedobczycach,
Godz. 12.20   Zebranie Rady DIAK,                               
Godz. 12.50   Informacje z życia DIAK:
·        Przebieg Konkursu Literackiego – etap archidiecezjalny,
·        Przebieg eliminacji parafialnych do Turnieju Szachowego,
·        Rekolekcje w Brennej w dniach 28.11. – 30.11.2014r.  – dla osób, które nie mogły brać udziału w rekolekcjach w marcu,
·        Organizacja wystawy plakatu w styczniu 2015r.,
·        Informacja skarbnika DIAK,
·        Sprawy różne.
Godz. 13.10   Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo.

                   Prosimy o rozpoznanie w POAK zainteresowania członków udziałem w dodatkowych rekolekcjach w miesiącu listopadzie 2014r.