niedziela, 18 listopada 2018

Abp Skworc do członków Akcji Katolickiej" Módlcie się i działajcie" w 20 lecie działalności.Z tej okazji Eucharystii dla jej członków przewodniczył metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. W homilii podkreślał, że szczególne zadania Akcji Katolickiej to modlitwa i działanie.
Metropolita katowicki w homilii podczas Mszy św. sprawowanej w krypcie katowickiej katedry odniósł się do wieloletniej tradycji Akcji Katolickiej. Przypomniał, że po odzyskaniu przez Polskę niepodległości stowarzyszenia, które wcześniej były zabronione mogły zacząć się zrzeszać i prowadzić działalność. – Niestety ten stan nie trwał zbyt długo – mówił zauważając, że wybuch II wojny światowej przerwał rozwój Akcji Katolickiej. Przypomniał, że dopiero podpowiedź św. Jana Pawła II udzieloną polskim biskupom zaowocowała wznowieniem działania tej organizacji. - Dzięki pontyfikatowi św. Jana Pawła II znacząco wzrosła aktywność laikatu w Kościele i za tę aktywność bardzo wam wszystkim dziękuję – dodał abp Skworc.
Hierarcha przywołał w homilii adhortację papieża Franciszka Gaudete et exsultate, w której Ojciec święty przypomina, że „podstawowe działanie w Kościele powinno mieć formę troski o osobistą świętość”. – Troska o osobistą świętość i systematyczne aktywne działanie będzie przemieniało nasz Kościół lokalny w siostrzaną i braterską wspólnotę, w której każdy ma swoje miejsce, swoje obowiązki i prawa – mówił metropolita katowicki.
Uczestnicy jubileuszu 20-lecia istnienia struktur Akcji Katolickiej uczestniczyli także w wykładzie ks. Arkadiusza Wuwera, który pytał o to „w jaki sposób odczytywać znaki czasu” w kontekście przeżywanego roku duszpasterskiego i jego hasła „W mocy Bożego Ducha”. – Akcja Katolicka jest powołana do tego, żeby odpowiadać na wezwania współczesności w duchu Ewangelii – podkreśla ks. Wuwer. Nawiązując do nauczania Jana Pawła II zwrócił uwagę, że w działalności Akcji Katolickiej ważne są pewne przestrzenie. Zaliczył do nich przestrzeń formacyjną, edukacyjną oraz społeczną. - Ta ostatnia polega przede wszystkim na tworzeniu takich wspólnot, w których przyjaźń społeczna jest fundamentem działania – podkreślił ks. Wuwer.
Akcja Katolicka w archidiecezji katowickiej została reaktywowana 20 lat temu. Obecnie posiada oddziały w ponad 60 parafiach archidiecezji. Jednym z celów przyjętych przez Akcję Katolicką na 2018 rok jest „budowanie prężnych wspólnot wiary z dojrzałym ujęciem „daru i zadania” podejmując działa apostolskie według uzdolnień, charyzmatów i pełnionych funkcji”.
Foto 
https://www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/news/galerie/Akcja-Katolicka-w-Katowicach