środa, 16 stycznia 2019

AKCJA KATOLICKA ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ MA NOWEGO ASYSTENTA


„Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię; nie bój się więc i nie trwóż się!” (V Księga Mojżeszowa 31;8)Z nominacji JE Arcybiskupa Katowickiego Wiktora Skworca, ksiądz Krzysztof Brachmański będzie nowym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej. Posługę swą rozpocznie oficjalnie od dnia 1 lutego 2019 roku, zastępując pełniącego tę funkcję przez ponad 5 lat dotychczasowego Asystenta ks. Piotra Rożyka – proboszcza Parafii p.w. św. Barbary w Rybniku-Boguszowicach Osiedlu. Księdzu Piotrowi składamy serdeczne „Bóg zapłać!” za czuwanie nad archidiecezjalną AK, prowadzoną formację oraz wszelkie świadczone nam dobro.    
Ksiądz Krzysztof Brachmański od 14 sierpnia 2016 roku jest  proboszczem Parafii p.w. Św. Floriana w Rybniku-Orzepowicach. Wcześniej był Archidiecezjalnym Asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i przez kilka lat rekolekcjonistą  w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Urodził się na Ziemi Rybnickiej – związany jest z Radlinem i Rybnikiem. Pochodzi z rodziny o głębokich śląskich tradycjach religijnych i górniczych. Świecenia kapłańskie otrzymał w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla  z rąk Arcybiskupa Damiana Zimonia 13 maja 1995 r. Posługę kapłańską pełnił w parafiach: Tychy – p.w. Ducha Świętego; Siemianowice – p.w. św. Antoniego; Ruda Śląska – p.w. św. Pawła; Tychy-Czułów – p.w. Krzyża Świętego; Mysłowice – p.w. Krzyża Świętego; Kokoszyce – Dom Rekolekcyjny Archidiecezji Katowickiej. Brał udział w przygotowaniach II Synodu Archidiecezji Katowickiej jako  członek Zespołu Presynodalnego.
Będąc ponad 2 lata proboszczem parafii św. Floriana w Rybniku-Orzepowicach, dał się poznać jako dobry gospodarz zatroskany o swój kościół i swoich parafian. Kontynuując dzieło swojego zmarłego poprzednika, dzięki życzliwości parafian, przeprowadza generalne remonty i renowacje kościoła. Jego zgodna współpraca z parafianami owocuje kolejnymi udoskonaleniami wnętrza kościoła, a okazywany parafianom szacunek sprawia, że proboszcz jest dla nich Autorytetem. Kapłan stawia na młodzież, która garnie się do niego, bo głównie w niej widzi przyszłość swojej parafii, przyszłość Kościoła. Jest człowiekiem modlitwy, oddanym i radosnym kapłanem, który swoją fascynacją Boga potrafi zarażać innych.                                                                                   Będąc Asystentem KSM-u prowadził formację ludzi młodych, którzy miejmy nadzieję, zasilą w przyszłości szeregi członków AK w Polsce. Teraz z woli Arcybiskupa przychodzi mu w udziale czuwać nad formacją członków AK, w większości ludzi starszych, bo nawet z 20-letnim stażem przynależności do Stowarzyszenia i zgłębiać wraz z nimi naukę społeczną Kościoła. Mamy nadzieję, że  współpraca nowego Asystenta z Zarządem DIAK oraz Parafialnymi Oddziałami AK będzie zgodna i owocna. Księdzu Krzysztofowi na czas nowej posługi życzymy Światła i Mocy Ducha Świętego, wszak to w Jego Roku Liturgicznym rozpoczyna odpowiedzialne duszpasterstwo członków Akcji Katolickiej. Otoczmy więc modlitwą naszego Asystenta i działajmy według słów  św. Jana Pawła II: Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać”.
                                                                        Szczęść Boże!
   Maria Rączka – Zarząd DIAK