sobota, 19 kwietnia 2014

Życzenia


Zwycięstwo pochłonęło śmierć,
gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo?                                   Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?”
/ 1 Kor.15,55/Dzieląc się wiarą i radością z tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego, życzymy pięknego i radosnego spotkania z Chrystusem. Niech Zmartwychwstały Jezus napełni Nas wszystkich radością i pokojem

W imieniu Zarządu DIAK pragniemy złożyć wszystkim Księżom Asystentom oraz członkom i sympatykom Akcji Katolickiej najserdeczniejsze życzenia obfitości Darów Bożych i mocy Ducha Świętego.
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, niech napełnia nadzieją każdy dzień życia, niech towarzyszy wszelkiemu działaniu, by życie obfitowało w dobre plony na chwałę Panu.

             Archidiecezjalny Asystent Kościelny    ks. Piotr Rożyk  
              Prezes DIAK                                     Jerzy Karmański