niedziela, 5 listopada 2017

Spotkanie formacyjne Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie formacyjne Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2017r. w salce katechetycznej przy parafii p.w. św. Brata Alberta w Żorach-Kleszczówce ul. Jodłowa 12.

Program spotkania:
Godz. 10.00   Msza św. z homilią,
Godz. 10.45   Dziesiątka Różańca św.,
Godz. 11.00   Poczęstunek,
Godz. 11.30   Historia kościoła p.w. św. Brata Alberta oraz informacja Prezesa
                    Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej o działaniach Akcji Katolickiej                         
                    w parafii,                      
Godz. 12.00   Anioł Pański,
Godz. 12.05   Wykład formacyjny: „Św. Brat Albert na służbie zgłębiania godności 
                    człowieka” – ks. proboszcz Piotr Krawiec.
Godz. 12.35   Sprawy organizacyjne DIAK:
·         Informacja prezesa DIAK,
·         Uroczystość Chrystusa Króla – 25.11.2017r. archikatedra katowicka; poczet sztandarowy,
·         X Turniej Szachowy – wyniki rozgrywek,
·         XVII Konkurs Literacki,
·         Informacja skarbnika DIAK,
·         Sprawy różne,
Godz. 12.50   Nabożeństwo do św. Brata Alberta. Błogosławieństwo.                          
                    Zakończenie spotkania.


                          W związku ze zmianą terminu składania sprawozdań do KIAK, prosimy o uregulowanie składek członkowskich.